PERSONPROFIL

Otto Kjær Larsen

Venstre

Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 6. december 1953 i Ullerup Gift 4 børn

V

Otto Kjær Larsen (V) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Han er medlem af Forretningsudvalget samt Udvalg for Regional Udvikling.

Han er uddannet landmand og arbejder som selvstændig.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3759 Venstre in total 78263
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3507 Venstre in total 88866

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Flere unge skal motiveres til at tage en erhvervsuddannelse. Vi har et stort behov for unge, der uddanner sig målrettet efter at blive håndværker, landmand, frisør, kok og meget andet, hvor man skal bruge både hoved og hænder.
Alle borgere skal sikres adgang til en læge i nærområdet. Det er en stor udfordring for Regionen med mangel på privatpraktiserende læger. Hvor det ikke lykkes at tiltrække læger til privat praksis, vil Regionen sørge for aftaler med andre aktører. I den forbindelse vil jeg gerne være med til at fremme utraditionelle løsninger som fx, hvor privatpraktiserende læger og læger fra private aktørergår sammen i fælles klinikker.
Vigtigt med nært samspil mellem Regionen og de nordjyske kommuner. Der er mange opgaver der kun kan løses i fællesskab - eksempelvis beredskabet og det præhospitale område, logesomder skal nøje samspil til når en patientudskrives fra hospitalet og har behov for rekreation og efterbehandling i hjemkommunen.
Regionen skal have flere kompetencer på Kystdirektoratet område. Tiden er inde til, at Regionen får overdraget flere kompetencer fra statslige styrelser. Det gælder eksempelvis på råstofområdet, hvor jeg vil pege på et helt konkret eksempelfra Thorupstrand. Her har fiskerne i generationer haft ret til at skrabe rallet væk fra landingspladsen, så det både er muligt - og ikke mindstsikkert - at få bådene sikkert ud i havet og op på land igen. Denne ret har Kystdirektoratet indtil videre sat en stopper for. Derfor vil jeg arbejde for, at vi kommer i dialog med Miljøministeriet for at få den regionale myndighed til at stå for tilladelser til fjernelse af sand og ral - vel ar mærke ikke gravning! - der er en hindring for erhvervsfiskerens mulighed for at passe deres arbejde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

-fordi det ikke var muligt at skaffe læger med PLO overenskomst

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Campus bør prøves flere steder.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er lavet en aftale med regeringen som overholdes på anden måde

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De store byer har brug for opland - så by og land er hinandens forudsætning

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtig at prioritere transporten til ungdomsuddannelserne

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre
Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Venstre
Medlem af Udvalg for Regional Udvikling Region Nordjylland, Venstre
Formand, Udvalg for Vækst, Innovation og Kompetencer Region Nordjylland, Venstre

Uddannelse

1976 - 1977

Landmand Bygholm Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1979 - nu

Landmand Selvstændig
V

Politiske hverv

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre
Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Venstre
Medlem af Udvalg for Regional Udvikling Region Nordjylland, Venstre
Formand, Udvalg for Vækst, Innovation og Kompetencer Region Nordjylland, Venstre

Uddannelse

1976 - 1977

Landmand Bygholm Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1979 - nu

Landmand Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland