PERSONPROFIL

Thorsteinn Árnason

Radikale Venstre

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 5. august 1966 i Island

B

Thorsteinn Árnason (R) var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Radikale Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Til dagligt driver han Vodskov Dyreklinik, der blev etableret i 2010. Han er uddannet dyrlæge fra Norges Veterinærhøgskole.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 203 Radikale Venstre in total 9775

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Vi skal undgå spild i alle former i regionen.

Der skal være bedre muligheder for at udrede og behandle psykisk syge misbrugere.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Patienterne skal have én læge tilknyttet. Udskiftningen på de privat drevne klinikker at alt for stor.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulla Astmann er den oplagte person til posten som regionsrådsformand. Også efter valget.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Verden står ikke stille. Vi skal spare der hvor det er muligt. Ellers bliver der ikke råd til nye og bedre behandlingsformer når de kommer.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker en ligestilling på sundhedsområdet. En vis brugerbetaling på læge og sygehusbesøg skal bruges til at betale en større del af tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gebyret for behandling hos tandlæger, psykologer, kiropraktorer og fysioteraputer skal samtidigt sættes ned.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Nordjylland er vi nødt til at bruge penge på sprogundervisning af udenlandske læger for at få læger til yderområderne. Alternativet er at store dele af regionen bliver uden praktiserende læger.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge pengene og personalet så effektivt som muligt. Om det foregår i privat eller offentlig regi er for mig ligegyldigt.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når det kommer til sygehuse er kvalitet vigtigere end kvantitet.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal få mest muligt for pengene. Udbuddene skal være i så små enheder at et rimeligt antal virksomheder i regionen vil være interesseret i at byde. I situationer hvor der ikke kan etableres effektiv konkurrence om opgaverne vil jeg hellere have et offentligt end et privat monopol.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten skal fortsat betale for lægeambulancen i Hjørring med mindre lægehelikopteren i Skive flyttes længere nordpå.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for pengene mange steder. Der skal være nok midler til at sikre at der ikke sker forurening af grundvand.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker uden bil skal kunne bo i hele regionen. Nye muligheder med brug af fleksordninger og gerne samarbejde med aktører indenfor deleøkonomien skal afprøves.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tænke på helheden. Det er afgørende at den offentlige transport til uddannelsesstederne fungerer.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er egentlig ikke relevant i Nordjylland for tiden. Vi har haft penge til overs på budgettet i flere år fordi vi ikke har kunnet skaffe personale til de ledige stillinger.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle steder skal der bruges flere penge og andre steder færre. Det giver ingen mening at kræve en nedskæring på en fast procentsats over det hele. Der vil være områder hvor der skal spares mere for at kunne bruge flere penge hvor behovet er større.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ansatte i regionen skal bruges der hvor de gør mest gavn. Screening af raske mennesker kan nogle gange give mening, men det må ikke stå i vejen for behandling af syge mennesker.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lige muligheder for behandling uanset om du er fattig eller rig. Hvis dygtige læger vælger at arbejde for private i stedet for det offentlige vil det give længere ventetid på de offentlige sygehuse.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker skal selv vælge hvor de vil bo. Politikerne skal gøre det muligt for dem at bo hvor de ønsker.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal gives tilladelser til råstofudvinding der hvor det ikke strider mod grundvands- og naturbeskyttelsesinteresser.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være muligt at bo i hele regionen uden bil.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikere skal ikke detailstyre skoler. Det har vi ledere og bestyrelser til.

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Dyrlæge Norges veterinærhøgskole

Erhvervserfaring

Dyrlæge Vodskov Dyreklinik
B

Uddannelse

Dyrlæge Norges veterinærhøgskole

Erhvervserfaring

Dyrlæge Vodskov Dyreklinik

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland