PERSONPROFIL

Tore Müller

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Morsø

Født 21. september 1973 4 børn

A

Tore Müller (S) er kommunalbestyrelsesmedlem i Morsø Kommune. Han er formand for Børne- og Kulturudvalget.
Han har tidligere været medlem af kommunalbestyrelsen for Socialistisk Folkeparti i valgperioden 2010-2013. Ved det seneste kommunalvalg (2013) var Tore Müller på stemmesedlen, som repræsentant for lokallisten Demokratisk Balance, men han blev ikke valgt ind.

Tore Müller arbejder til daglig som administrativ leder af Limfjordsteatret, og han er tidligere organist. Han bor i Nykøbing Mors.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 238 Socialdemokratiet in total 3559
KV 2013 Personlige stemmer 100 Demokratisk Balance in total 2646

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

FÆLLES OM MORS

Fokus på skole- og børneområdet, kulturen og en langsigtet, visionær plan for vores skønne ø. Ikke mindst for vi mennesker, der allerede elsker at bo her!

- Kulturens Stemme
- Skoler og Institutioner
- Tryghed og tillid til kommunale ansatte
- Værdidebat om langsigtede visioner

Valgt til kommunalbestyrelsen i 2010-13.
(Medlem af Udvalget for Teknik & Miljø, Socialudvalget og formand for Børn & Unge-udvalget.)

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal ikke rejses flere vindmøller i kommunen indtil videre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Morsø Kommune skal støtte den private færgedrift over Næssund med et årligt tilskud.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Morsø Kommune har lukket for mange folkeskoler de senere år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Morsø Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Børne- og Kulturudvalget Morsø Kommune, Socialdemokratiet

2010 - 2013

Kommunalbestyrelsesmedlem Morsø Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Gymnasial uddannelse Herning Gymnasium

Erhvervserfaring

2002 - nu

Administrativ leder Limfjordsteatret
A

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Morsø Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Børne- og Kulturudvalget Morsø Kommune, Socialdemokratiet

2010 - 2013

Kommunalbestyrelsesmedlem Morsø Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Gymnasial uddannelse Herning Gymnasium

Erhvervserfaring

2002 - nu

Administrativ leder Limfjordsteatret

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland