Foto: Aalborg Universitetshospital

Aalborg med i front: Giver nyt håb til forældre

Som det kun andet sted i Danmark tilbyder Aalborg Universitetshospital nu ægsortering til par, der har alvorlig, arvelig sygdom i familien.

Sunde, raske børn. Det drømmer de fleste vel om. Og nu er der håb til de par, der har en eller anden form for alvorlig, arvelig sygdom i familien.

Den gængse metode til at undgå sygdom hos et foster er moderkageprøve. Men hvis den afslører sygdom, står parret over for det svare valg, om de skal få foretaget en abort.

Med ægsortering kan de på Aalborg Universitetshospital nu med 99 % sikkerhed undgå, at parret får et barn med familiens sygdom.

- Med ægsortering kan man ved genetisk at teste en celleprøve 5 dage efter befrugtningen udvælge raske æg til reagensglasbehandling, forklarer professor og overlæge Jakob Ingerslev.

Aalborg er kun det andet sted udover Rigshospitalet, der tilbyder denne løsning. Fertilitetsklinikken forventer at kunne behandle 70 par om året med ægsortering.

- Vi har desuden mulighed for at tage patienter ind løbende – og ikke blot nogle få uger om året, som var tilfældet i Aarhus, fortæller Jakob Ingerslev, som i mange år var lægeligt ansvarlig for ægsorteringsprogrammet på Aarhus Universitetshospital, da behandling blev tilbudt der.

Hos Fertilitetsklinikken lyder det, at de har stor kapacitet og derfor også er et attraktivt tilbud for patienter fra andre regioner. 

Fakta om ægsortering

  • Ægsortering - også kaldet PGD (Præimplantations Genetisk Diagnostik) - kan tilbydes par, der har en alvorlig, arvelig sygdom i familien.
  • Ved ægsortering undersøges det tidlige embryon for den arvelige sygdom, inden graviditeten etableres.
  • Ægsortering sker som led i reagensglasbehandling og består af:
  • Hormonstimulering af kvinden, så hun modner æg.
  • Æg udtages og befrugtes i laboratoriet.
  • De befrugtede æg undersøges for genfejlen, som er kendt i familien.
  • Et raskt æg lægges op i kvinden.
Kilde: Aalborg Universitetshospital