LIGE NU:

Intensiv forebyggende hjertemedicin nedsætter dødeligheden hos patienter med skizofreni

orskningsprojekt fra Psykiatrien i Region Nordjylland fastslår, at dødeligheden kan nedsættes for patienter med skizofreni efter en blodprop i hjertet.

Ny forskning fra Aalborg Universitetshospital har undersøgt, om anvendelse af forebyggende hjertemedicin efter blodprop i hjertet kan nedsætte den høje dødelighed for patienter med skizofreni. Studiet er netop lanceret i det internationale tidsskrift, JAMA Psychiatry, da der er tale om opsigtsvækkende resultater.

- Det er helt afgørende viden, vi er kommet frem til, og det glæder mig, at vi kan arbejde målrettet på at få dødeligheden blandt patienter med skizofreni ned med forebyggende hjertemedicin, hvis de har haft en blodprop i hjertet, siger ph.d. studerende Pirathiv Kugathasan, der står bag undersøgelsen.   

Skizofreni er en svær psykisk lidelse, som rammer omkring en procent af den danske befolkning. Den gennemsnitlige levetid for patienter med skizofreni er 20 år kortere end for andre, primært grundet fysiske sygdomme (hjerte-kar-sygdomme, kræft og luftvejssygdomme).

Tidligere studier har antydet, at patienter med skizofreni generelt får dårligere behandling for hjerte-kar-relateret sygdomme end andre patientgrupper, men indtil nu har ingen undersøgt effekten af, om effektiv behandling med hjertemedicin kan reducere denne høje dødelighed.

Tre gange forhøjet risiko

Pirathiv Kugathasan fra Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien har i sit forskningsprojekt fulgt mere end 105.000 patienter med blodprop i hjertet i Danmark i op til 20 år.

Han fandt, at risikoen for død var næsten tre gange forøget hos patienter med skizofreni sammenlignet med blodproppatienter uden en skizofreni diagnose, når patienterne ikke var i behandling med hjertemedicin efter blodprop i hjertet.

Samtidig viste undersøgelsen, at når patienterne var i intensiv behandling med hjertemedicin, så reduceres dødeligheden hos patienter med skizofreni til samme niveau som for øvrige patientgrupper, ligesom der sås en sammenhæng mellem behandlingsintensitet og mindskelse af dødelighed.

- Med andre ord kan den høje dødelighed hos patienter med skizofreni nedsættes, hvis patienterne bliver effektivt behandlet med hjertemedicin. I undersøgelsen blev der taget højde for alder, køn, kalenderår, ballon-udvidelse, diabetes, KOL, forhøjet blodtryk samt misbrug, siger Pirathiv Kugathasan.

Hidtil har få studier kigget på, hvad der kan reducere denne høje dødelighed. Derfor er forskerne bag undersøgelsen ikke i tvivl om, at man bør kigge nærmere på faktorer, hvor der er mulighed for at gøre en særlig indsats for at forbedre prognosen. Hvis intensiveret forebyggende behandling efter blodprop i hjertet hos patienter med skizofreni iværksættes vil dette formodentligt kunne mindske en del ad den overdødelighed, der normalt findes.