Tema KV17 - Rebild

Der var ikke mange, der havde forventet, at Leon Sebbelin (RV) efter valget i 2013 ville træde ud fra forhandlingerne blandt de nyvalgte som borgmester. Men det gjorde han – med opbakning fra et bredt flertal og blev landets eneste radikale borgmester. Om han kan genvinde posten i år, er en helt anden sag. Ovenpå en sag om påstået dårligt arbejdsmiljø, mobning og trusler i Sundhedscenter Rebild, som endte med at den chef, der var i søgelyset, fratrådte sin stilling, smuldrede opbakningen til Leon Sebbelin. Således erklærede Allan Busk fra Den Sociale Fællesliste og Venstres Gert Fischer åbent, at de trak deres støtte til Leon Sebbelin tilbage. Ovenpå sagen om Sundhedscenter Rebild kom det i sommeren i år frem, at fusionsskolen Kilden, der er en sammenlægning af skolerne i Terndrup, Bælum og Blenstrup, var under anklage for mangelfuld og dårlig undervisning. Også i denne sag, ”rullede der hoveder”. Både skoleleder og en viceskoleleder fratrådte deres stillinger trods konstant opbakning fra borgmesteren, der måtte se presset fra de politiske kolleger bære frugt. Det bliver uden tvivl en spændende valgaften og -nat i Rebild Kommune.

Kommunalvalget - hvor det betyder noget for dig


Vælg den kommune, du vil helt tæt på

KV17 i Rebild Kommune - kort fortalt


  • • Omkring 22.000 borgere i Rebild Kommune er stemmeberettigede til KV17

  • • De skal stemme på 11 valgsteder

  • • Ved valget i 2013 var stemmeprocenten i Rebild Kommune på 80,7

  • • Siddende borgmester er Leon Sebbelin (B), der ved valget i 2013 fik 754 stemmer

  • • Byrådet består af 25 medlemmer.

  • • De fordeler sig på: A (3), B (3), C (4), F (1), O (2), V (4), Ø (1) og UP (7)

  • • Ved KV17 er der i alt 104 opstillede i Rebild Kommune. De fordeler sig over 11 lister

Opstillede i Rebild Kommune

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med