Antallet stiger: Her bor der flest fattige børn

Samtlige kommuner har oplevet en stigning i antallet af børn, der lever i familier med meget lav indkomst. I Nordjylland er Morsø den kommune, der har allerflest fattige børn.

Børnefattigdom i nordjyske kommuner

Morsø: 8,1 procent

Jammerbugt: 6,4 procent

Brønderslev: 6,2 procent

Vesthimmerlands: 6.2 procent

Frederikshavn: 6,0 procent

Hjørring: 6,0 procent

Mariagerfjord: 5,7 procent

Thisted: 5,9 procent

Aalborg: 5,0 procent

Rebild: 3,3 procent

(Læsø Kommune er ikke med i AE's undersøgelse.

Julen nærmer sig, men det er langt fra alle børn, der kan se frem til store julegaver. 

Antallet af fattige børn i Danmark er nemlig steget voldsomt de seneste år og i Nordjylland er det især Morsø, der er ramt. Det viser en ny rapport, som er udarbejdet af Danmarks Statistik for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 

I Nordjylland er Morsø med 8,1 procent den kommune, der har flest fattige børn. Næst efter kommer Jammerbugt Kommune med 6,4 procent børn under fattigdomsgrænsen. Rebild Kommune er derimod den nordjyske kommune, der har færrest fattige børn ifølge Danmarks Statistiks grænse. 

- Det kan have de konsekvenser, at der er færre, der får en uddannelse, de får dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, og vi kan se, at der er færre, der stifter familie, så det trækker nogle negative spor til voksentilværelsen, siger Lars Andersen.

Figuren viser andelen af børn under 18 år, der lever i familier under fattigdomsmålene. Se definitionen herunder.
Figuren viser andelen af børn under 18 år, der lever i familier under fattigdomsmålene. Se definitionen herunder.
Foto: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.

64.500 fattige børn
Morsø Kommune er dog langt fra alene. Antallet af børn under fattigdomsgrænsen er steget i samtlige af landets kommuner og på bare et enkelt år er det steget med 12.000. Det betyder, at der nu er 64.500 fattige børn i Danmark. Det er der en helt særlig grund til, mener kommunalforsker, Roger Buch. 

- Kontanthjælpsloftet er en af de lovgivningstiltag, der har betydet, at de svage grupper i samfundet står økonomisk klart svagere end de gjorde for 20 år siden, siger Roger Buch.

Herunder kan du se, hvor meget fattigdommen er steget i de forskellige kommuner. 

Figuren viser stigningen i procentpoint i andelen af børn under 18 år, der lever i familier under fattigdomsgrænsen.
Figuren viser stigningen i procentpoint i andelen af børn under 18 år, der lever i familier under fattigdomsgrænsen.
Foto: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre

HVORNÅR ER MAN FATTIG?

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bruger i undersøgelsen Danmarks Statistiks definition af fattighed.

Danmarks Statistik har som opfølgning på FN’s bæredygtighedsmål om at reducere fattigdommen udviklet et nyt mål for fattigdom. Målet er en videreudvikling af den officielle fattigdomsgrænse, der blev vedtaget i 2013 på baggrund af ekspertudvalget om fattigdoms anbefalinger og senere afskaffet af Venstre-regeringen i 2015.

Man er fattig, hvis man i løbet af et år har en indkomst, som er under halvdelen af medianindkomsten, og samtidig ikke har en formue i starten af året på mere end halvdelen af medianindkomsten.

Hvis den der tjener mest i hustanden er studerende og ikke har været fuldtidsbeskæftiget mere end halvdelen af året, kan man dog ikke blive kategoriseret som fattig. Heller ikke børn, der flytter hjemmefra, kan blive kategoriseret som fattige, hvis mindst én af deres forældre ikke er fattig.

Hvornår en familie konkret vil ryge ned under fattigdomsgrænsen, afhænger af familietypen. For en enlig person er fattigdomsgrænsen på 121.100 kroner efter skat om året eller 10.100 kroner om måneden. Det er opgjort efter skat og skal dække alle udgifter til for eksempel bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid og så videre.

 


Seneste nyt

fra Nordjylland