Foto: TV MIDT / VEST

Havne får millionbevilling fra staten

Hanstholm Havn og Thyborøn Havn får ekstra bevilling på ni millioner kroner årligt i 25 år til oprensning af havneområderne.

I samarbejde med TV MIDTVEST

Regeringen kommer nu med en ekstra bevilling på ni millioner kroner til at understøtte oprensningerne i Hanstholm og Thyborøn havne. 

- Regeringen vil prioritere at give Hanstholm Havn og Thyborøn Havn en ekstra bevilling til den fortsatte udvikling af havnene. Begge havne er centrale knudepunkter for det lokale erhvervsliv i Thisted og Lemvig. Det er afgørende, at vi har fokus på fortsat at sikre vækst og udvikling i den maritime sektor. Det er oplagt at støtte de to kommuner, der har bidraget til at sikre, at der kan etableres nye testpladser til prototypevindmøller ved Østerild og Høvsøre, så deres havne fortsat kan udvikle sig og skabe lokale jobs og vækst, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Den foreslåede bevilling skal blandt andet gå til at afholde udgifter i forbindelse med, at Thyborøn Havn overtager forpligtelsen til at oprense havneområderne samt at staten kan oprense mere sand som følge af, at Hanstholm Havn udvides. Oprensningen er med til at sikre, at storme ikke tilsander havbunden, og at havnene har den fornødne dybde til, at større skibe kan bruge havnene. Når havne udvides, medfører det øget sandmængder, som skal renses.

- Ved at prioritere udvidelsen af Hanstholm Havn, så større skibe kan komme ind, er vi med til at skabe grobund for både fastholdelse og udvikling af nye jobs i og omkring havnen.

Torsten Schack Pedersen, Erhvervsordfører, Venstre

- Det er et klart mål for regeringen at understøtte vækst og udvikling i hele landet. Ved at prioritere udvidelsen af Hanstholm Havn, så større skibe kan komme ind, er vi med til at skabe grobund for både fastholdelse og udvikling af nye jobs i og omkring havnen. Det betyder enormt meget lokalt, at havnen kan gå ud og tiltrække nye erhvervsmuligheder, siger erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V).

Det foreslås, at der bevilges fem millioner kroner årligt i 25 år fra 2020 til Hanstholm Havn, hvilket svarer til en merbevilling på 125 mio. kr. til oprensning.

-Thisted Kommune er meget positive overfor, at regeringen vil prioritere de ambitiøse udvidelsesplaner i Hanstholm Havn. Udvidelsen vil skabe bedre rammer for at tiltrække en større fiskeindustri til gavn for udviklingen lokalt, siger Thisted Kommunes borgmester Lene Kjeldgaard (K).

Tilsvarende vil regeringen understøtte den videre udvikling i Thyborøn Havn og forslår, at bevillige fire mio. kr. årligt til havnen, idet Thyborøn ønsker at få overdraget oprensningsopgaven i indsejlingen fra 2020.

- Ved at få en statsligt bevilling til at overtage oprensningsforpligtelsen til Thyborøn Havn får havnen friere rammer til selv at tilrette og drive havne fremadrettet, siger Lemvig Kommunes borgmester Erik Flyvholm (V).

Forslagene indarbejdes på forslag til finanslov for 2019. Beslutningen om ekstra bevillingerne til Hanstholm Havn og Thyborøn Havn sker i forbindelse med Aftale om etablering af yderligere testpladser til prototypevindmøller ved Østerild og Høvsøre.