Serie TV2 Nord Dokumentar

28:47

Dette afsnit

Villestrup Å - Tilbage til Naturen

18/05/2016

I alle årene har Peter A. Larsen og Uffe Westerberg sammen med fotograf Torben Jensen fulgt åen, ådalen og de mennesker, der har arbejdet med at genskabe og forbedre naturen. Resultatet er blevet en film, der fortæller om arbejdet og ikke mindst om resultaterne.

Villestrup Å i Himmerland er fra naturens hånd et af Danmarks fineste og smukkeste vandløb. Et stort fald og en konstant forsyning af koldt, klart vand fra blandt andet Store Blåkilde gør åen til noget særligt. Det er også et vandløb, der på godt og ondt har tjent mennesket gennem århundreder. Vandmøller skabte en blomstrende, lokal industri, men spærrede for fiskenes vandring. Dambrug forurenede åen og Mariager Fjord, og ådalens blomsterrige enge og stejle overdrev groede til. De seneste 20 år er Villestrup Å og ådal stille og roligt blevet ført tilbage til sin naturlige tilstand. Dambrug er nedlagt, opstemninger fjernet, gamle slyngninger er blevet genetableret, og åen har fået lov at arbejde sammen med det omliggende terræn. Naturpleje har givet den enestående natur i ådalen mellem Rold Skov og Mariager Fjord et løft. I alle årene har Peter A. Larsen og Uffe Westerberg sammen med fotograf Torben Jensen fulgt åen, ådalen og de mennesker, der har arbejdet med at genskabe og forbedre naturen. Resultatet er blevet en film, der fortæller om arbejdet og ikke mindst om resultaterne. Intet sted i Danmark kan man for eksempel finde så mange ørreder som på de bedste strækninger af Villestrup Å. På skrænterne og i engene trives blomster, der ikke findes mange andre steder. Åen skabte også grundlaget for godserne Willestrup og Ouegaard, og deres rige historie og betydning for området fortæller forfatteren Helge V. Qvistorff om. Tilrettelæggelse: Peter A. Larsen og Uffe Westerberg Fotograf: Torben Jensen

Alle serier