Historiedetektiverne – nye læringsrum for 8.-9. klasse

- et museums- og medieprojekt for nordjyske skoleelever.

 

TV2 Nord og KulturarvNord søger lige nu klasser, der vil deltage i et innovativt projekt om kulturarvsformidling.

Historiedetektiverne er et spritnyt samarbejdsprojekt for nordjyske folkeskoleelever i fagene historie og dansk. ”Historiedetektiverne” er målrettet undervisningen i dansk og historie i 8. og 9. klasse.

KulturarvNord (de statsanerkendte museer i Nordjylland) er sammen med TV2 Nord de drivende kræfter bag projektet. Derudover gennemføres projektet i tæt samarbejde med P4 Nordjylland, CFU i Nordjylland, Nationalt Netværk af Skoletjenester og Historielab, der alle stiller kompetencer til rådighed for de unge detektiver, der skal på opdagelse i historien, og fortælle hvad de finder.

Historiedetektiverne er et unikt formidlings- og undervisningsprojekt, der kombinerer professionelt, lokalt museumsarbejde med moderne medieundervisning. Projektets helt overordnede formål er at flytte museumsformidlingen fra museet og ud til eleverne.

Den overordnede ramme for Historiedetektiverne er en konkurrence om at lave den bedste videoformidling af nordjysk kulturarv på tre minutter. Fantastiske historier fra Nordjylland, fortalt af unge skoleelever til andre skoleelever og alle andre, der har lyst til at dykke ned i historien.

Elevernes detektivarbejde starter på et lokalt museum, hvor de hører forskellige historier ’bag’ udstillingerne. Herefter er det op til eleverne selv at beslutte, hvilken genstand/historie/bygning/person, de vil kaste sig over i deres projektarbejde. Når eleverne er færdige med deres detektivopgaver, skal de omsætte deres nye viden til en kortfilm. Ved TV2 Nords skoletjeneste trænes eleverne i at håndtere medieprocessen fra idé, research og optagelse til redigering og outputtet i en video. Alt sammen under professionel vejledning af journalister og fotografer.

Konkurrence - 12 klasser - cirka 60 grupper

Der udvælges klasser fra alle de nordjyske kommuner, så vi sikrer en bred geografisk spredning. Hver klasse deles i cirka fem grupper, og vi ender dermed med ca. 60 grupper, der skal på detektivarbejde.

Museerne bidrager med grundlæggende information og inspiration til detektivarbejdet i form af fortællinger, udstillinger, genstande osv, mens det er grupperne selv, der skal finde frem til hele historien bag det emne, de vælger.

De unge skal som historiedetektiver, vække historien til live og formidle hvad de finder i korte film lavet under professionel vejledning af TV2 Nords journalister/fotografer. I alt vil historiedetektiverne stå bag produktionen af ca. 60 kortfilm om mennesker, hændelser, bygninger og genstande fra Nordjyllands historie. Når de er færdige, samles de på en hjemmeside, men her kommer de altså ikke til at samle cyberstøv.

De skal derimod nå ud til så mange elever som muligt, hvor andre kan lære af hvad historiedetektiverne har lært og samlet sammen.

Fakta: Emneuge i ‘Historiedetektiverne’

Dag 1 - mandag: Eleverne introduceres til emneugen i klassen. Eleverne får udleveret en beskrivelse af tidsplan og overordnet ramme for projektet.

Dag 2-4 - tirsdag, onsdag og torsdag: Klassen møder op på museet tirsdag morgen. Læreren har på forhånd delt klassen op i ca. 5 grupper. Grupperne får nu en rundvisning på museet, og skal derefter finde frem til netop den genstand, grav, bygning, person el. lign. de vil arbejde videre med.

Grupperne skal herefter bruge de næste to dage på at researche og finde ud af mest muligt om deres emne (i samarbejde med deres lærer og en person fra museet). Eleverne skal desuden begynde at overveje, hvor og hvordan de vil formidle ’deres’ udvalgte historie i en 3 minutter lang videofilm.

Torsdag eftermiddag får klassen besøg af museumsformidleren på skolen. Her skal hver gruppe fremlægge deres historie for formidleren. Er der mon hold i historierne?

Dag 5 - fredag: Foregår ved TV2 Nord, hvor fokus hele dagen er på videoproduktion, nyhedsformidling, journalistiske genrer, produktion af manus mm. Herunder også introduktion til forskellige formidlingsformer. Eleverne undervises af en journalist og en fotograf.

Eleverne arbejder gruppevis med produktion af deres eget manus.

Dag 6 - mandag: Eleverne optager deres video på mobiltelefoner (i samarbejde med museet, idet der sikkert skal bruges genstande, adgang til en bygning/udstilling eller lign.) Eleverne må bruge udklædning, levendegørelse, rekvisitter, grafik, effekter – ALT, for det gælder om at lave den bedste video og den bedste historieformidling.

Dag 7 - tirsdag: Filmene klippes og redigeres. Dette foregår på skolen, hvor en underviser fra TV2 Nord er til stede for at hjælpe klassen.

Dag 8 - onsdag: Projektet rundes af i klassen, og de færdige film indsendes til TV2 Nord senest klokken 12.00 følgende fredag.

Rift om pladserne

Vi forventer, der bliver rift om pladserne i Historiedetektiverne-projektet, og vi vil derfor opfordre alle interesserede lærere til, hurtigst muligt, at tilkendegive deres interesse på detektiverne@tv2nord.dk, hvis I ønsker at deltage med jeres klasse.

Vi udvælger klasserne blandt alle tilkendegivelser ultimo marts måned. Deadline for at tilkendegive interesse er 22. marts.

Hvis I ønsker yderligere information, kan I kontakte Marianne Sandberg fra TV2 Nord (tlf. 4124 6547​), der gerne fortæller mere om projektet.

Der holdes informationsmøde på TV2 Nord d. 3. april kl. 10.00-12.00 for alle deltagende parter - herunder undervisere fra de 12 klasser.

Emneugerne, der er beskrevet yderligere herunder, finder sted fra august - november 2018 og aftales nærmere mellem skole, museum og TV2 Nord.

Hvem vinder?

Hvem producerer den bedste, sjoveste, flotteste, mest spændende eller kreative video om Nordjyllands historie?

Hvem der vinder konkurrencen og får titlen som ’Nordjyllands bedste historiedetektiver’ afgøres i december 2018.

Medlemmerne i KulturarvNord er:

 • Museum Thy
 • Vesthimmerlands Museum
 • Museerne i Brønderslev Kommune
 • Museum Mors
 • Nordjyllands Historiske Museum
 • Vendsyssel Historiske Museum
 • Vendsyssel Kunstmuseum
 • Limfjordsmuseet
 • Skagens Kunstmuseer
 • Kunsten
 • Læsø Museum
 • Nordjyllands Kystmuseum
 • Museumscenter Hanstholm

Det er med midler fra KulturKANten, projektet Historiedetektiverne, kan blive til virkelighed.

Et eksempel på en ‘detektivopgave’ kunne være:

En gruppe elever besøger Vendsyssel Historiske Museum og ser her et kranie fra en mand. Eleverne bliver nysgerrige efter at lære mere om historien bag, og kaster sig nu ud i opgaven med at få svar på deres spørgsmål og finde vinklen på netop deres videofortælling.

Eksempelvis kunne elevernes video omhandle et eller flere af følgende emner:
 • - Hvad er mandens historie og hvordan er han havnet her på museet?
 • - Hvordan døde han, og hvorfor døde han på så brutal en måde, set med nutidige øjne?
 • - Perspektivering over emnet ’straf´ gennem tiderne og/eller i forskellige lande i dag.

Eleverne trænes ved hjælp af projektets udformning i at forstå, analysere, perspektivere og formidle viden omkring historiske problemstillinger.

De medvirkendes roller i projektet:

Museerne
Museernes personale stiller sig undervejs i forløbet til rådighed for eleverne, ligesom de - sammen med klasselæreren - bidrager med information om hvor eleverne kan finde det materiale, de har brug for, når de skal gå på opdagelse i historien og agere historiedetektiver.

TV2 Nord
Få professionel medieundervisning af journalister og fotografer.
Eleverne introduceres til forskellige informations- og opinionsgenrer inden for journalistikken, således at eleverne selv bliver i stand til at vælge den helt rigtige tilgangsvinkel til deres videofortælling.
 
DR Nordjylland
Interviewer udvalgte projektgrupper, lærere og museumsformidlere om opgaver, oplevelser undervejs og baggrund for de udvalgte lokale historier.

Vild med historie? Så er disse serier måske noget for dig