TV2 Nords bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmerne for TV2 Nord vælges for en fireårig periode.

TV2 Nords bestyrelse består af syv personer og vælges af TV2 Nords repræsentantskab for en fireårig periode.

 

 

Mogens Mathiasen
Formand

Mogens Mathiasen er administrerende direktør for Royal Danish Fish. Han er valgt i valggruppe 2 for en fireårig periode fra 1. januar 2017.

 

 

 

 

 

 

Cai Møller
Næstformand

Cai Møller er formand for LO i Vendsyssel. Han er valgt i valggruppe 1 for en fireårig periode fra 1. januar 2019.

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Pedersen
Medlem

Valgt i valggruppe 1 for en fireårig periode fra 1. januar 2017

 

 

 

 

 

 

Anni G. Walther
Medlem

Anni G. Walther er formand for Club Nord. Hun er valgt i valggruppe 3 for en toårig periode fra 1. januar 2019.

 

 

 

 

 

 

Bo Jeppesen
Medlem

Bo Jeppesen er strategisk chefrådgiver på Aalborg Universitet. Valgt i valggruppe 2 for en fireårig periode fra 1. januar 2019.

 

 

 

 

 

 

Lisbet Christensen
Medarbejdervalgt medlem
 

Lisbet Christensen er journalist på TV2 Nord. Hun er medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen og er valgt for en fireårig periode fra 1. januar 2019.

 

 

 

 

 

 

Kim Royberg
Medlem og formand for repræsentantskabet

Valgt som formand i repræsentantskabet og medlem af bestyrelsen i denne egenskab. Han er valgt for en fireårig periode fra 1. januar 2019.