LIGE NU:

Farsø får kæmpe biogasanlæg trods naboprotester

Byrådet har valgt at godkende tilladelsen til et stort biogasanlæg ved Haubro til trods for flere indsigelser fra naboerne.

Flere indsigelser fra beboere i Haubro samt Haubro Sogns Beboerforening, Haubro Friskole og Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft den ønskede effekt. 

Mandag blev der taget første spadestik til et nyt stort biogasanlæg på Holmevej mellem Farsø og Haubro i Vesthimmerland. Naboerne frygter, at biogasanlægget vil give lugtgener, og at støjen fra lastbilerne, der kører biomasse til anlægget, bliver for høj.

Til trods for det har først miljø- og teknikudvalget og derefter økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune valgt at give tilladelse til byggeriet af biogasanlægget. 

- De indsigelser, der har været, synes jeg, vi har lyttet til. Det ene handler om transport gennem Haubro by. Det har vi lyttet til, og derfor har vi lagt en klausul ind, så der ikke er nogen lastbiler, der må køre ind igennem Haubro, siger Per Bach Laursen (V), borgmester i Vesthimmerlands Kommune, og fortsætter.

- Den andet bekymring har gået på lugtgener, og det regner vi med, bliver så minimalt, at det ikke bliver et problem.

Visualisering af det nye biogasanlæg mellem Farsø og Haubro.
Visualisering af det nye biogasanlæg mellem Farsø og Haubro.
Foto: Vesthimmerlands Kommune

Godt for landbrugets vækst

I alt er der blevet indgivet 18 indsigelser i forbindelse med byggeriet. Det nye biogasanlæg kommer til at blive cirka 114.000 kvadratmeter stort, og der skal køres 750 tons biomasse ind i anlægget hver dag. 

Forhåbningen er, at anlægget skal forsyne 10.000-12.000 husstande med energi. 

- Jeg skal blankt erkende, at det her er ualmindeligt stort. Vi har arbejdet intensivt med den her opgave i cirka halvandet år, siger Lasse Buhl Jørgensen, adm. direktør hos Vesthimmerlands Biogas, der står for byggeriet og driften af det anlæg. 

Anlægget har været længe undervejs og kommer til at koste cirka 250 millioner kroner. Anlægget kommer til at bestå af tre 25 meter høje reaktortanke, tre eftergasningstanke og tre lagertanke. 

- Det er meget vigtigt, at Vesthimmerland får det her biogasanlæg, fordi det er et af de mest husdyrtætte områder i landet. Landbruget har brug for, at der er biogas i nærheden for at løse sine miljøudfordringer. Anlægget betyder, landbruget i området kan vækste, siger Lasse Buhl Jørgensen.

Det forventes, at anlægget er klar til at levere energi allerede fra august næste år, og at det står helt færdig ved juletid 2020. 

Efter flere naboklager kan byggeriet af et stort biogasanlæg nu begynde mellem Haubro og Farsø