Aalborg Portland skruer ned for energiforbruget

Cementproducenten Aalborg Portland har gennem fem år reduceret deres elforbrug markant.

En god sjat penge, fem år og nu kan Aalborg Portland høste afkastet af deres mere klima - og miljøvenlige produktion. De har reduceret deres elforbrug med 252 millioner kWh. Det svarer til knap 50.000 parcelhuses gennemsnitlige årlige energiforbrug.

I perioden 2011-2015 investerede de 213 millioner kroner i forbedringer. Og af deres 'grønne regnskab' for 2015 kan de nu spotte forbedringerne.

- I de seneste år har vi sat yderligere fart på miljø- og energiinvesteringerne, og vi anvendte 49,4 millioner kroner til formålet alene i 2015, forklarer miljø- og energichef Henriette Charlotte Nikolajsen.

Til deres cementovne bruger de i dalende grad kul og olie som energiressource. I stedet stiger brugen af alternative brændsler.

I 2011 bestod deres energiressource til cementovnene af 23 procent alternative brændsler. I 2015 var det tal steget til 33 procent.