Foto: Joakim Brader

Ekspert efter boligrettens afgørelse: - Det skaber usikkerhed

Ulrich Vestergaard bliver smidt ud af den bolig, han har solgt medicinsk cannabis fra. To eksperter kommer med deres reaktion på afgørelsen.

Mandag formiddag blev det afgjort af boligretten i Aalborg, at Ulrich Vestergaard skal fraflytte sin lejlighed. Dermed vinder boligforeningen Alabu sagen mod Ulrich Vestergaard, som skal flytte ud af sin lejlighed den 1. november. 

Boligforeningen Alabu ville have Vestergaard smidt ud af lejligheden på grund af salg af ulovlig cannabisolie. Alabus begrundelse er, at salget af den medicinske cannabis ikke nødvendigvis kun er medicinsk, og at meget trafik til og fra Ulrich Vestergaards bolig gør andre beboere i området utrygge.

Lektor på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, Louise Faber fremlægger her, hvad afgørelsen kan være et udtryk for. 

- Der er ti grunde, der kan føre til en ophævelse af et lejeforhold, og en af de grunde er salg af euforiserende stoffer fra lejemålet. Det kræver som regel, at man har fået en bøde forinden – altså at man er straffet for det – og det er så vidt jeg ved ikke opfyldt i den her situation. 

Derfor er det altså ikke et enkelt punkt, der ligger bag dagens afgørelse, mener lektor Louise Faber, men det er sagens samlede omstændigheder

- Der kan være andre grunde for eksempel, at den virksomhed, altså det salg, der er sket fra lokalerne, har været så omfattende, at det næsten harr karakter af erhverv. Det vil også kunne være en begrundelse for at ophæve lejeforholdet, eller at der har været så meget utryghed, fordi der er kommet mange mennesker, så er det også væsentlig misligholdelse. Det er det, der er kriteriet, at der forelægger væsentlig misligholdelse ud fra en samlet vurdering, siger hun. 

Se hele interviewet med lektor på Aalborg Universitet Louise Faber.

01:00 Luk video

Den her afgørelse kan også få betydning for andre lejere mener ejer af Lejerens Jurist, Johan Lisberg.  

- Der er ikke nogen tvivl om, at når der kommer en afgørelse, hvor en lejer bliver smidt ud - han er jo blevet ophævet af lejeforholdet og skal inden for meget kort tid finde noget nyt at bo i - så er det klart, at så skaber det noget utryghed, og det skaber noget usikkerhed for andre som måske måtte stå i en tilsvarende situation, siger han. 

Når der falder en afgørelse som den her, bør man så ændre noget, som kan gøre, at det falder bedre ud for lejeren?

- Hvis vi tager udgangspunkt i den konkrete sag, så forstår jeg, der er to forhold, der har været i spil, og det ene er, om der har været gener og uro oplevet fra andre beboere i området, og det andet forhold her er omkring salg af cannabis. Så det skal i hvert fald afgøres, om det skal være ulovligt at sælge medicinsk cannabis, men også i høj grad, hvor ulovligt skal det være, at der er uro i området. Vi har jo masser af sager, hvor at øvrige beboere oplever en form for uro eller utryghed og den praksis, den skal i hvert fald være klar, for man skal da vide, hvor grænsen går, hvis man risikerer at blive smidt ud af sin lejlighed, siger cand.jur. og ejer af Lejerens Jurist Johan Lisberg. 

Herunder kan du se hele interviewet med Johan Lisberg, ejer af virksomheden Lejerens Jurist. 

01:53 Luk video