Forskere sår tvivl om Egholm-forbindelse: Her er to bedre løsninger

En linjeføring tættere på den nuværende Limfjordstunnel vil spare staten milliarder og mindske belastningen på miljøet – og stadig tage trykket af den værste trafik, mener to tidligere Aalborg-forskere.

Striden omkring hvilken Limfjordsforbindelse, der er den rette for Nordjylland, har varet længe og omfattet et væld af forskellige løsningsforslag.

Nu kaster to forskere fra Aalborg Universitet sig ind i debatten – hvor de argumenterer imod den ellers planlagte Egholm-forbindelse. Det skriver Ingeniøren.

- De trafikale fordele ved Egholmlinjen og de to alternativer er stort set de samme, men alternativerne er billigere at bygge og giver derfor en bedre samfundsøkonomi, siger Anker Lohmann-Hansen, lektor emeritus i trafik- og byplanlægning ved Aalborg Universitet.

Han bliver bakket op af Kaj Asbjørn Jørgensen, lektor emeritus på Institut for Materialer og Produktion ved Aalborg Universitet.

quote Alternativerne er billigere at bygge og giver derfor en bedre samfundsøkonomi

Anker Lohmann-Hansen, lektor emeritus i trafik- og byplanlægning, Aalborg Universitet

Drop Egholm-forbindelsen

De to tidligere forskeres beregninger viser, at staten med stor sandsynlighed kan spare milliarder af kroner, reducere klima- og miljøbelastningen og stadig afvikle trafikken mere effektivt end i dag, ved at droppe den vestlige Egholmlinje til syv milliarder kroner.

En forbindelse tættere på det nuværende tunnelrør vil give langt mere mening. De tidligere forskere foreslår én af to løsninger:

  1. Et ekstra tresporet rør umiddelbart øst for den eksisterende Limfjordstunnel (se blå rute på kortet øverst i artiklen)

  2. En helt ny City-tunnel med to dobbeltspor i retning af Aalborg C umiddelbart vest for den nuværende tunnel (se rød rute øverst i artiklen)

Billigere og bedre

Ifølge Ingeniøren viser de to forskeres beregninger, at begge alternativer vil koste 4,5 milliarder kroner at bygge. Egholm-forbindelsen vil til sammenligning koste 7 milliarder kroner at anlægge. 

Forskerne vurderer også, at de billigere alternativer vil kunne spare bilisterne for næsten lige så meget ventetid i trafikken som Egholm-forbindelsen - nemlig 93 procent.

quote Der bør udarbejdes sædvanlige trafikøkonomiske beregninger for begge alternative løsninger

Kaj Asbjørn Jørgensen, lektor emeritus, Institut for Materialer og Produktion, Aalborg Universitet

Knap så detaljeret

Kaj Asbjørn Jørgensen og Anker Lohmann-Hansen medgiver, at deres beregninger langt fra er lige så detaljerede som dem, Vejdirektoratet og andre styrelser under Transportministeriet anvender.

- Vi er bestemt klar over, at der er usikkerheder i vores beregninger, men ingen har troet på, at der var gode alternativer til den vestlige Egholm-løsning. Det påviser vi, at der kan være, og derfor bør der udarbejdes sædvanlige trafikøkonomiske beregninger for begge de to alternative løsninger, siger Kaj Asbjørn Jørgensen til Ingeniøren.

Der er endnu ikke vedtaget en anlægslov for en tredje Limfjordsforbindelse. Planen er at sende loven til endelig godkendelse i Folketinget i år eller til næste år.

Men selv om regeringsmagten er skiftet, kommer det ikke til at få betydning for de aktuelle planer, fastslår det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) over for TV2 Nord.

- Jeg ved godt, at der er et mindretal i befolkningen og i Folketinget, som er imod en Egholm-forbindelse. Men det har stort set aldrig været muligt at være enige alle partier om den slags store infrastrukturprojekter. Vi ryster ikke på hånden i den her sag, siger han.


Seneste nyt

fra Nordjylland