LIGE NU:

Grøn plan: Hammer Bakker skal være mere vild

Naturen skal tilbage til Hammer Bakker, og alle skal kunne nyde flere vilde planter, sjældne sommerfugle og vilde heste.

Hammer Bakkers plantede nåletræsplantager skal erstattes af mere vild natur. Områdets løvskove skal udvikle sig vildt og brede sig naturligt. Flere heste og kreaturer skal pleje naturen i stedet for maskiner. Samtidig bliver der bedre mulighed for at opleve de storslåede udsigter fra bakkerne.

quote Vi er meget glade for, at vores trængte natur nu kan få mere plads at trives på, samtidig med at borgerne i Aalborg Kommune får et nyt, stort naturområde at opleve.

Frederik Møller, biolog i Den Danske Naturfond

Det fremgår blandt andet af de nye planer for mere og bedre natur og flere store naturoplevelser i et af Aalborg Kommunes vigtigste naturområder, Hammer Bakker. Planen gælder de 720 hektar af området, som ejes af Aalborg Kommune, Den Danske Naturfond og Dansk Botanisk Forening.

- Vi er meget glade for, at vores trængte natur nu kan få mere plads at trives på, samtidig med at borgerne i Aalborg Kommune får et nyt, stort naturområde at opleve, siger Frederik Møller, biolog i Den Danske Naturfond.

Disse sjældne arter får flere levesteder:

Flere blomster og insekter

Med Naturplanen får planter og dyr på randen af udryddelse fra området nu mulighed for også at være en del af naturen i Hammer Bakker i fremtiden.

- Med planen har vi lavet godt 50 overordnede og konkrete principper, der skal understøtte et mere selvforvaltende naturområde med høj biodiversitet. For eksempel skal nåletræer af ikke-europæisk oprindelse fjernes og der sættes hegn om projektets to delområder, hvor der skal være afgræsning hele året. Det er blot nogle af de principper, der på sigt er med til at genoprette den rige natur i Hammer Bakker, fortæller projektleder Svend Lassen fra Aalborg Kommune.

De mørke og tætte nåletræsplantager, med meget lidt liv, bliver forvandlet til en blanding af naturskov, hede og overdrev med masser af vilde blomster.

Langt flere blomster giver et større mylder af både sjældne og almindelige sommerfugle og andre insekter, som ellers mangler steder at leve.

 
 
Foto: Jesper Edvardsen

Vilde heste fra Tyskland

Det bliver muligt at opleve flokke af vildtlevende heste året rundt. De sættes ud for at skabe natur ved at skabe variation i plantevæksten, træde jorden op osv. og dermed skabe plads til flere planter, insekter og fugle i det lysåbne landskab. I løbet af december kommer de første otte konikheste. Hestene kommer fra et stort naturområde i Tyskland, så de er vant til at leve på naturens præmisser.

Den nye Friluftsplan for Hammer Bakker viser, at det bliver nemmere at finde de store naturoplevelser i området. Der kommer nye vandreruter, omkring ti opgraderede indgange med infosteder og flere spændende udflugtsmål som mødesteder, udsigter m.m.

På den måde bliver det nemmere at opleve områdets natur og kultur som de mange gravhøje, der ligger i området.

Få mere at vide om projektet

 

 

 

1373125_111212_sifa_tv_bingo_web_0

SIFA TV-bingo ét skridt tættere på redning: EU tillader Danmark at gøre undtagelse fra regler

60_percent

play Bogaktuel ultraløber: Stine Rex løber ud med sine egne bøger

20_percent

play Misbrugere belønnes med gavekort for at møde op – og det virker

boernehave (1)

41-årig på anklagebænken: Tog flere end 1300 billeder af afklædte børn i børnehave

1373125_111212_sifa_tv_bingo_web_0

SIFA TV-bingo ét skridt tættere på redning: EU tillader Danmark at gøre undtagelse fra regler

60_percent

play Bogaktuel ultraløber: Stine Rex løber ud med sine egne bøger

20_percent

play Misbrugere belønnes med gavekort for at møde op – og det virker

Til forsiden

Til forsiden