LIGE NU:

Ny forskning viser sammenhæng mellem asbest og leukæmi

Nordjyske forskere har fundet frem til, at mangeårigt arbejde med asbest øger risikoen for blodcellekræft og leukæmi – og ikke bare lungekræft, som man har troet hidtil.

Der er en sammenhæng mellem mangeårigt arbejde med asbest og forekomsten af blodcellekræft og leukæmi. Det viser ny forskning foretaget af forskere på Aalborg Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse. Den samme undersøgelse viser også, at der ikke er en øget risiko for at udvikle de to typer af cancer, hvis man har gået i skole nær den daværende Dansk Eternit Fabrik i Aalborg.

- Vi har undersøgt forekomsten af blodcellekræft og leukæmi blandt skoleelever ved fire skoler i Aalborg, som lå i en afstand fra 100 meter til 750 meter fra eternitgrunden i den herskende vindretning. Vi har også undersøgt risiko for blodcellekræft og leukæmi blandt de, som har arbejdet med asbest, forklarer professor emeritus ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Øyvind Omland i en pressemeddelelse.

Ingen forøget risiko for skolebørn

I alt 12.111 skoleelever født i perioden fra 1940 til 1970, som forskerne har fundet frem til, er blevet sammenholdt med data fra cancerregisteret, så man kunne undersøge om de siden da har udviklet blodcellekræft eller leukæmi. Den store datamængde blev herefter sammenholdt med data fra hele 110.000 tilfældigt udvalgte personer, der ikke havde en relation til de skoler, der lå i umiddelbar nærhed af eternitfabrikken i Aalborg.

- Forekomsten var ikke højere end blandt gruppen af jævnaldrende tilfældigt udvalgte personer. Imidlertid var risikoen for blodcellekræft og leukæmi blandt arbejdsmæssigt udsatte for asbest i lang tid - dvs. mere end 15 år - henholdsvis 1,7 og 2,1 gange større, forklarer Øyvind Omland i pressemeddelelsen.

Forskning giver ny viden

Resultaterne af den store undersøgelse er netop blevet udgivet i det videnskabelige tidsskrift European Journal of Epidemiology og de kan, ifølge Øyvind Omland, føre til yderligere undersøgelser:

- Resultaterne giver anledning til at være opmærksom på en mulig sammenhæng mellem langvarig asbestudsættelse og blodcellekræft og leukæmi, og man kunne overveje en revision af erstatningsregler i forbindelse med asbestudsættelse – særligt hvis undersøgelsens resultater kan genfindes i kommende undersøgelser, udtaler Øyvind Omland i pressemeddelelsen.