LIGE NU:

Skoleskak gør klog

3500 nordjyske skoleelever deltog i Skolernes Skakdag. Skak er ikke bare for sjov. Det styrker både læring og sociale kompetencer.

På Herningvej Skole i Aalborg Øst rykker eleverne bønder, tårne og springere rundt på skakbrætternes tern. Det er Skolernes Skakdag, og hallen er fyldt med elever, der på rad og række dyster i det taktiske spil.

- Det er rigtig sjovt, men det er også svært, for man skal koncentrere sig meget, fortæller Marie Thomsen, som går i 5.B.

Skak er nu på ingen måde fremmed for Marie og skolekammeraterne. Herningvej Skole er en såkaldt skakskole. Det betyder, at alle elever lærer at spille skak helt fra bunden. Siden bruges spillet som en del af undervisningen i blandt andet matematik. Her kan skak hjælpe med at gøre eksempelvis koordinatsystemer, spejlingsopgaver og mønstergenkendelse mere konkret.

- Mønstergenkendelse er en stor del af matematikken, og det er også en stor del af at spille skak. Hvis jeg tager den her brik, hvor kan jeg så komme hen, og hvad kan jeg gøre? De mønstergenkendelser kan vi bruge direkte i matematikken, forklarer Roar Mortensen, som er pædagog og skoleskaklærer på Herningvej Skole.

Forskning tyder faktisk på, at eleverne generelt kan blive bedre til eksempelvis matematik, hvis de spiller skak, og også socialt kan spillet være et godt redskab.

- Vi kan få børnene til at opdage hinanden socialt, hvor de måske ikke vil lege med hinanden eller være sammen i frikvartererne ellers. Men når vi sidder sammen over et skakspil, så har vi noget fælles, som vi alle sammen kan, og det giver en mulighed for at få kontakt, siger Roar Mortensen.

Helt fra børnehaveklassen lærer eleverne at spille skak. De begynder at spille med enkelte brikker, og lærer skridt for skridt alle brikker at kende, indtil de efter otte uger kender det fulde spil.

Udover at blive brugt i undervisningen er der i frikvartererne også god gang i skolens skakspil, og for eleverne kan det være et dejligt frirum mellem timerne.

- Man slapper mere af. Måske har man lige haft matematik, og det var lidt hårdt. Så er det rart, at man bare kan komme ned og spille skak, fortæller Marie Thomsen fra 5.B.

I alt deltog 27 nordjyske skoler og mere end 3500 elever i Skolernes Skakdag. På landsplan spillede mere end 32.000 elever skak som optakt til weekenden.