LIGE NU:

Skorstensfejerlaug om chikanesag: Ikke meningen at genere nogen

Viceoldermand i Skorstensfejerlauget kalder det god kutyme at sende breve ud til tidligere kunder. Han erkender dog, at brevet, der blev sendt ud til Idon Brødbæks kunder indeholdt forkert information.

Idon Brødbæk er skorstensfejermester i Hals. Han er ikke medlem af Skorstensfejerlauget, men det er han heller ikke tvunget til. Alligevel kan man få det indtryk, at de af hans kolleger, der er medlem af lauget ser skævt til den selvstændige skorstensfejer fra Hals, for siden han startede egen virksomhed har han oplevet at hans kunder har modtaget breve og opringninger fra konkurrenter, der opfordrede dem til at vælge Idon Brødbæk fra.

- Hvis ikke det er chikane, så ved jeg ikke, hvad det er, og det er ikke i orden, siger Idon Brødbæk.

I brevet står der blandt andet, at man ikke er godkendt af Aalborg Kommune, hvis ikke man er medlem af Skorstensfejerlauget, men det er direkte usandt. Aalborg Kommune arbejder ikke med godkendelse af skorstensfejere.

- Vi skal ikke godkende skorstensfejere, der driver virksomhed i kommunen. Der er nogle, vi har kontrakt med, men begrebet godkendelse er ikke et, vi bruger, siger afdelingsleder Torben Kjelgaard fra Aalborg Kommune.

Viceoldermand i Skorstensfejerlauget Lars Michelsen erkender, at formuleringen i brevet, der ifølge hans oplysninger er sendt ud til 60 borgere ikke er korrekte, men han ser i øvrigt ikke noget problem med brevene.

- Jeg synes, og det har jeg også oplevet på egen krop, at hvis man skifter leverandør, så er det god kutyme at sende brev ud til tidligere kunder hvor man fortæller lidt om hvad man står for.  Det er det man gør i brevet hvor man også fortæller om kvalitetssikring, fællesforsikring og de overordnede rammer ved at være i vores organisation, hvor vi organiserer skorstensfejere, siger Lars Michelsen, der altså ikke finder at brevene har karakter af chikane. Han beklager dog, hvis nogen har opfattet brevene sådan.

- Jeg er sikker på, at vores medlem ikke har gjort det her for at genere nogen. Der er blevet udsendt breve til, så vidt jeg er orienteret, 60 borgere, og jeg er da ked af, hvis der er nogen af dem, der har følt sig generet af det pågældende brev, siger Lars Michelsen.

quote Jeg er sikker på, at vores medlem ikke har gjort det her for at genere nogen. Der er blevet udsendt breve til, så vidt jeg er orienteret, 60 borgere, og jeg er da ked af, hvis der er nogen af dem, der har følt sig generet af det pågældende brev

Lars Michelsen, viceoldermand, Skorstensfejerlauget

Adspurgt om Skorstensfejerlauget ser skævt til skorstensfejermestre, der ikke er medlem af lauget, svarer viceoldermanden ikke direkte på spørgsmålet. Han fremhæver istedet, at medlemmer af lauget er pålagt forskellige kvalitetskrav, ligesom de gennem lauget bliver efter- og videreuddannet.

- Det er bestemt ikke vores hensigt at chikanere nogen andre. Vi mener, de medlemmer vi har, yder et fornuftigt og godt stykke arbejde. De laver god service ude ved borgerne, og dermed er vi med til at sikre god brandsikkerheden og mod forgiftning. Det er noget af det, der ligger os på sinde som organisation; at vi har medlemsvirksomheder, der lever op til de standarder, vi synes en dansk skorstensfejermester skal leve op til.

Får den her sag jer til at indskærpe hvordan man behandler kolleger, der ikke er medlemmer?

- Det er klart, at vi tager al henvendelse alvorligt, og vi opfatter også kritik positivt. Vi kan hele tiden blive bedre - også til at informere og til at informere vores kunder, slutter Lars Michelsen.

Se hele interviewet med Lars Michelsen fra Skorstensfejerlauget her: