LIGE NU:

Tomme kirkegårde i Nordjylland: Friområder og amfi-scene erstatter gravsteder

Flere kirker melder om halvtomme kirkegårde. Ved Bislev Kirke har sognets menighedsråd fundet alternative måder at indrettet kirkens udendørs kvadratmeter på.

En tydelig tendens har vist sig de seneste år: Flere danskere ønsker bisættelse fremfor begravelse. Det betyder, at vi fylder mindre på kirkegårdene.

Det gælder også kirkegården i Bislev, der ligger fem kilometer syd for Nibe. Tilbage i efteråret 2016 fik sognets menighedsråd 50.000 kroner af provstiet til at gå i gang med at nytænke kirkegården.

- Vi gik i gang med projektet, fordi vi opdagede, at vi fik flere og flere tomme gravsteder. I menighedsrådet snakkede vi om, hvordan vi forestillede os, at kirkegården skal se ud om 30-40 år. Da vi havde nogle idéer, indkaldte vi til borgermøde i sognet, hvor vi lavede en fælles plan, siger Tove Japhetson Rasmussen, kirkeværge i Bislev Sogns Menighedsråd.

Respekt for kirkegårdstraditionen

Herefter tog menighedsrådet i juni 2017 kontakt til en kirkegårdsarkitekt, der lavede en udviklingsplan ud fra de ønsker, der var opbakning til i sognet.

- Vi har lagt vægt på, at de eksisterende gravsteder bliver samlet, så der stadig er et billede af kirkegård, og det ikke bliver for spredt. Resten af kirkegården skal på sigt være et mere parklignende friområde. Skolen, børnehaven og vuggestuen ligger lige ved siden af, og de skal for eksempel kunne gå herover og læse bøger og afholde løb. Vi håber, at folk vil bruge området og komme og sætte sig heroppe, fortæller Tove Japhetson Rasmussen.

Afmærkningspæle vidner om, at planerne for Bislevs nye kirkegård er i fuld gang med at blive realiseret, men hvornår den står færdig, vides endnu ikke.

- Der er flere områder, vi ikke er begyndt på endnu, for der skal penge til. Andre områder bliver først lavet, efterhånden som der bliver brug for flere urnegravsteder. Jeg har derfor ikke svaret på, hvornår det er færdigt, men vi har fået taget hul på processen, siger Tove Japhetson Rasmussen.

Få her en rundtur på kirkegården, og hør kirkeværgen fortælle om planerne for Bislev Kirkegård.