01:08

Når Plusbussen kommer forbi Fyensgade, laves der en permanent vejlukning, og der bliver lavet et nyt grønt byrum i vejlukningen ud mod Bornholmsgade.

Vejarbejde: Ekstra p-pladser i Fyensgade

Aalborg Kommune øger antallet af p-pladser og forskønner vejstrækning i Øgadekvarteret for at gøre klar til den kommende Plusbus.

I denne uge går et større vejarbejde i gang i Fyensgade i Aalborg.

For Fyensgade lukker mod Bornholmsgade for motoriseret trafik i forbindelse med den kommende Plusbus. Aalborg Kommune udnytter dog allerede nu de nye muligheder, og laver ekstra parkeringspladser og forskønner strækningen.

Der er pres på parkeringen i området, og de ekstra parkeringspladser vil derfor være til stor nytte og vil forhåbentligt medføre, at beboerne ikke skal bruge så lang tid på at søge efter parkering.

Henrik Henrik Henriksen, rådmand, By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune

- Beboerne i Ø-kvarteret kan godt begynde at glæde sig til 40 ekstra parkeringspladser i Fyensgade. Der er pres på parkeringen i området, og de ekstra parkeringspladser vil derfor være til stor nytte og vil forhåbentligt medføre, at beboerne ikke skal bruge så lang tid på at søge efter parkering. De beboere, der ikke har en bil, kan samtidig glæde sig over, at der også plantes flere træer i gaden, siger rådmand for By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen.

To rækker med skråparkering

Fyensgade har i dag en meget bred kørebane, da den engang var en firesporet vej, der betjente trafikken til midtbyen fra øst. I dag har vejen en mindre trafikal betydning, og med lukning af vejen vil der ikke længere være gennemkørende trafik. De nye trafikforhold medfører, at kørebanen kan indsnævres og parkeringen i midten af vejen ændres, så der fremover bliver to rækker skråparkering. Desuden laves der parkeringsbånd i begge sider af vejen.

I første omgang lukker Fyensgade mod Bornholmsgade for motoriseret trafik med midlertidige tiltag. Når Plusbussen kommer forbi Fyensgade, laves der en permanent vejlukning, og der bliver lavet et nyt grønt byrum i vejlukningen ud mod Bornholmsgade.

Arbejdet går i gang i denne uge, og det forventes at være afsluttet sidst i februar.

Læs også Nu er de i gang: Om 4 år kører der plusbusser i Aalborgs gader