Nyt skib skal forhindre ulovligt fiskeri

Fiskeristyrelsens nye kontrolskib er nu færdigbygget og bliver navngivet i Skagen onsdag den 24. august

Det nye kontrolskib, som får navnet, Nordsøen, er klar til at tage kampen op mod ulovligt fiskeri. Nordsøen afløser det tidligere kontrolskib, Vestkysten, og bliver nu Fiskeristyrelsens største skib.

Det nye kontrolskib vil spille en central rolle i forhold til at håndhæve fiskerireglerne i Nordsøen og Skagerrak.

Fakta om skibet:

• Nordsøen er 64 meter langt, 11 meter bredt og kan skyde en topfart på op til 18 knob.

• Nordsøen vil årligt udføre omkring 250 boardinger af fiskeskibe som led i arbejdet med at kontrollere, om fiskerireglerne overholdes.

• Hvide Sande Shipyard Steel & Service vandt opgaven med bygningen af Nordsøen på baggrund af et EU-udbud i juni 2020 i konkurrence med fem andre værfter.

• Prisen for bygningen af Nordsøen er cirka 175 mio. kr., som hovedsageligt finansieres af tilskudsmidler fra Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond (EHFF).

Skibet er bygget af Hvide Sande Shipyard Steel & Service, som vandt opgaven i et EU-udbud i 2020. Nordsøen er konstrueret med høje krav til sø- og manøvredygtighed, høje miljøkrav, og det er som det første danske fiskerikontrolskib forberedt til at kunne håndtere droner, der letter og lander fra skibet.


En opgradering

Derfor glæder direktøren i Fiskeristyrelsen sig over, at skibet nu står klart.

- Med vores nye kontrolskib får vi et moderne og toptunet fartøj, der vil bidrage til at sikre kontrollen til søs i danske farvande i mange år frem. Nordsøen skal afløse kontrolskibet Vestkysten, som siden 1987 har varetaget kontrollen i Nordsøen og Skagerrak, siger Nanna Møller og fortsætter:

- Vores dygtige mandskab ser meget frem til at overtage det nye skib, som både er større og hurtigere end Vestkysten og udstyret med de nyeste systemer i forhold til blandt andet overvågning og dokumentation af overtrædelser, siger hun.

Nordsøen opfylder de strengeste krav til udledning af skadelige stoffer (Tier III), og der er ved bygningen lagt vægt på at vælge miljø- og klimarigtige løsninger i forhold til kølesystemer og udnyttelse af batterisystemer.

Nordsøen vil sejle med en fast besætning på ni personer, men kan rumme en besætning på op til 14 personer. Skibets hovedopgave er fiskerikontrol i Nordsøen og Skagerrak, men det indgår også i det generelle redningsberedskab. Desuden vil Nordsøen deltage i internationale kontrolopgaver i Nordatlanten.

”Åbent skib” lørdag den 27. august

For offentligheden afholder Fiskeristyrelsen ”åbent skib” i Skagen Havn (kajplads 14) lørdag den 27. august fra klokken 11:00 og 15:00. Her holder styrelsen dørene åbne for alle interesserede, der har tid og lyst til et besøg ombord på skibet.

Den formelle navngivning af Nordsøen sker allerede ved en ceremoni i Skagen Havn den 24. august 2022.Seneste nyt

fra Nordjylland