Anbefaling: Ingen erstatning til nedstyrtede sommerhuse

Foto: Henning Bagger, Scanpix

Hvis et sommerhus er styrtet i havet, eller på vej i bølgerne, er der nul kroner at komme efter, konkluderer et udvalg nedsat af Erhvervsministeriet.

Det ene sommerhus efter det andet er drattet i vandet langs den nordjyske vestjysk til stor frustration for ejerne, der har set magtesløse til. Der har ingen erstatning været at hente, for den nuværende stormflodslov dækker ikke skader som følge af kysterosion.  

Ejerne af de nedstyrtede huse har derfor ønsket at få ændret loven, sådan at de også kan få erstatning, ligeså vel som de ejere, hvis huse bliver oversvømmet under en storm.

Derfor nedsatte Erhvervsministeren et udvalg, som skulle tage stilling til, om der skal være erstatning at hente for sommerhusejerne. Nu har udvalget så taget stilling til stormflods,- oversvømmelses - og stormfaldsordningerne, og de anbefaler, at der bør være nul kroner at hente for sommerhusejerne. 

- Udvalget finder på den baggrund, at indførelse af en evt. erstatning for skader efter kysterosion er ensbetydende med indførelse af ny skadestype, som ikke naturligt falder inden for stormflodslovens katastrofebegreb. Kysterosion er en forventelig begivenhed, som man kan tage sine forholdsregler over for, længe inden begivenheden indtræffer. Efter udvalgets opfattelse hører spørgsmålet om kysterosion ikke naturligt til i stormflodsloven, skriver de i rapporten. 

Da stormflodsordningen blev indført i 1991 tog man bevidst stilling til, at kysterosion ikke skulle være dækket af ordningen. ’Kysterosion er en kendt og forventet begivenhed, hvor spørgsmålet ikke er om, men derimod hvornår begivenheden sker.’

De skriver desuden i rapporten, at "skadelidte har både tid og mulighed for at forberede sig på dette. Det adskiller sig fra stormflod og oversvømmelse."

 

Flere nyheder fra TV2 Nord