Arbejdsløse nordjyder opkvalificeres

Regeringen taler om, at der skal gøres en særlig indsats for langtidsledige. I Region Nordjylland er man skredet til handling.

240 langtidsledige nordjyder opkvalificeres til nye job i et uddannelsesprojekt. Det er et samarbejde mellem regionens jobcentre og de 13 uddannelsesinstitutioner i de to regionale VEU-centre.

De første 80 der skal opkvalificeres til de nye job er allerede gået i gang.

Projektet hedder "Kvalificering til nye job", og målet er, at få deltagerne opgraderet fra at være ufaglærte til at blive faglærte.

- Man kan sige, at projektet omsætter Beskæftigelsesregion Nordjyllands analyser til aktiv arbejdsmarkedspolitik. Vi ved, at der i regionen er vækst inden for områder som byggeri, klima/energi/ miljø og servicefagene. Vi ved, at virksomhederne i stadig større grad efterspørger faglært arbejdskraft. Vi ved også, at demografien bevirker, at der i de kommende år er flere, der forlader arbejdsmarkedet, end der er unge, som træder ind på arbejdsmarkedet, siger direktør Lars Bo Breddam fra AMU Nordjylland, der står for projektledelsen og projektorganiseringen.

Flere nyheder fra TV2 Nord