Direktør siger farvel til Jutlander Bank

Poul Damgaard Foto: Pressefoto

Bankdirektør Poul Damgaard, Jutlander Bank, går nu på pension efter fremlæggelsen af første regnskab.

Den 66-årige direktør, der kom til Sparekassen Himmerland for snart 22 år siden, kan senest se tilbage på en velgennemført fusion med Sparekassen Hobro.

- Fusionen, der trådte i kraft ved årets begyndelse, er nu bragt i god gænge, og Jutlander Bank står efter sit første halve år på et solidt fundament. Foran os har vi en strategiproces, hvor Jutlander Bank skal arbejde med den position, som banken skal have på markedet fremover. Det ser jeg som det rigtige tidspunkt til at give stafetten videre, forklarer Poul Damgaard.

Sparekassen Himmerland ansatte i 1993 Poul Damgaard som afdelingsdirektør i sparekassens dengang største afdeling, i Suldrup. Efter at han de følgende år havde bestridt forskellige ledelsesposter i sparekassen, blev han i 2005 udnævnt til vicedirektør med ansvar for kreditområdet og stedfortræder for sparekassedirektøren.

Når han kigger tilbage, ser Poul Damgaard to perioder i sit professionelle liv. Skillelinjen går gennem 2008. I årene op til finanskrisen var stemningen præget af medvind og eufori.

- Alt kunne lade sig gøre, og man blev slet ikke populær, hvis man som kreditmand tillod sig at sige; pas nu på, mindes Poul Damgaard.

Årene derefter har derimod været kendetegnet af modvind og udfordringer.

- Det har været vanskelige og lærerige år. Men frem for alt, så er det i modgang, at man får brug for sine faglige kompetencer, siger Poul Damgaard.

Som led i fusionsaftalen var det forudset, at Poul Damgaard, der fyldte 66 år i april, ville lade sig pensionere, når fusionsbanken var kommet i god gænge.

Formanden for bestyrelsen i Jutlander Bank, Finn Hovalt Matiassen, siger om direktørens beslutning:

- Bestyrelsen ønsker at udtrykke sin anerkendelse af den utrættelige indsats, Poul Damgaard har gjort for såvel Sparekassen Himmerland som for Jutlander Bank. Ikke mindst arbejdet med fusionen har været et succesfyldt svendestykke.

Den fremtidige direktion i Jutlander Bank består pr. 1. oktober 2014 af Per Sønderup som ordførende direktør samt Lars Thomsen og Lisa Frost Sørensen som bankdirektører. De to sidstnævnte har hidtil været vicedirektører med ansvar for henholdsvis forretningsudvikling og økonomi.

Flere nyheder fra TV2 Nord