Flere elge er på vej i Lille Vildmosen

Elgbestanden i Lille Vildmose vokser, og en håndfuld nyfødte elgkalve ventes snart at kunne opleves i mosen Foto: Aalborg Kommune

Elgbestanden i Lille Vildmose vokser, og en håndfuld nyfødte elgkalve ventes snart at kunne opleves i mosen

Det er efterhånden to år siden, at fem elge blev sat ud i Lille Vildmose, og bestanden ser ud til at trives i det himmerlandske.

Sidste år kom fem nye elge til fra Sverige, og voksen-elgene er nu klar til at påtage sig forældrerollen. Vildmosen regner med, at 5-6 nyfødte elgkalve i løbet af året vil komme til og få mosen som deres hjem.

- Årets første elgkalv blev set allerede midt i maj, hvor den kortvarigt viste sig. Elgkøerne holder på denne tid af året meget lav profil og passer godt på deres nyfødte. I reglen færdes de i mosens mere rolige partier, hvor de kan være vanskelige at spotte. Men snart vil de vise sig mere frit fremme i terrænet, særligt morgen og aften. Mit bud er 5, måske 6 elgkalve i år, siger Jens Vinge, der er skov- og landskabsingeniør i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, som er plejemyndighed for Lille Vildmose-fredningen.

En af de ti voksne elge, der i to etaper er indført fra Sverige i henholdsvis november 2016 og januar 2017, er død i foråret. Det var elgkoen, som sidste år fødte den første elgkalv på dansk jord i 5.000 år.

- Hvor der er liv, er der også død. Det er naturligvis ærgerligt, at vi har mistet et dyr, men blandt hjortevildtet er der ofte et vist frafald sidst på vinteren og først på foråret. Det ser vi hvert år blandt både krondyr og rådyr. Den døde elgko var ikke drægtig, da hun af ukendte årsager bukkede under. Trods dyrlægetjek har det ikke været muligt at fastslå en præcis dødsårsag, siger Jens Vinge.

Det nordjyske elgprojekt er et samarbejde mellem Aalborg Kommune som plejemyndighed og Aage V. Jensen Naturfond, der ejer størsteparten af elgenes terræn.
Der skønnes at være plads og planteføde til op imod et halvt hundrede elge i Lille Vildmoses mellemområde.

 

Lille Vildmoses elge

- I november 2015 ankom de første fem unge elge fra to elgparker i Sverige.
- I forsommeren 2016 blev de sat ud i det fri i Lille Vildmose efter at have været i karantæne
- I januar 2017 blev der hentet yderligere fem unge dyr i tre svenske elgparker.
- Flere af de nordjyske elge bærer halsbånd med GPS-sendere, hvis batterier kan holde i to år.
- Senderne fortæller fra time til time, hvor elgene færdes i mosen. 
- GPS-projektet har både et formidlingsmæssigt og et forskningsmæssigt formål.
- Det udføres i regi af Aarhus Universitet og er økonomisk støttet af Nordea-fonden.

Flere nyheder fra TV2 Nord