Flertal for Egholm-linie i Aalborg

Der er nu flertal for en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Et par medlemmer af Aalborg Byråd har nemlig skiftet holdning.

- Der er flere grunde til, at jeg har skiftet holdning, siger byrådsmedlem Lars Bang Jensen (Soc.dem.).

En af dem er, at Aalborg er blevet hovedstad i Region Nordjylland, hvorfor man har en forpligtelse til at sørge for gode forbindelser vestfra til blandt andet Alborg Syghus.

Også det voldsomme trafikkaos i Skalborg har fået Lars Bang Jensen til at overveje situationen igen. Tidligere har han ellers støttet et ekstra tunnelrør.

- Det påvirker utroligt mange mennesker. Både dem, der kører i Skalborg, og dem, der bor der, siger Lars Bang Jensen.

Byrådet i Aalborg opgav i efteråret at blive enige om en linieføring. Og amtet nåede ikke at færdigbehandle sagen. Men nu er der flertal for Egholm-løsningen i både byråd og regionsråd. Hvad betyder det så for muligheden for at få staten til at betale.

- Jeg tror ikke, det betyder så meget. For staten har deres egne prioriteringer ud fra lnational hensyn, siger Lars Bang Jensen.

Men holdningsændringen gør faktisk indtryk på Christiansborg.

- Det glæder mig først og fremmest, at der nu er et flertal i Nordjylland. For så kan vi landspolitikere begynde at arbejde for at finde nogle midler, siger folketingsmedlem Jacob Axel Nielsen (Kons.).

Ventre har også tidligere peget på Egholm-linien, mens Socialdemokraterne diskuterer situationen igen. Og nu går lobby-arbejdet så i gang.

- Jeg vil rende rundt i krogene og opsøge transportminister Flemming Hansen for at fortælle, at nu er der enighed i Nordjyllans, så nu skal han til at priotere den forbindelse, lover Jacob Axel Nielsen.

Inden linieføring kan lægges endeligt fast, skal der blandt andet afklares en fredningssag og laves en miljøvurdering.

Flere nyheder fra TV2 Nord