Kommunal ros for affaldssortering: Du er mega sej

Borgerne i Hjørring Kommune får ros for deres affaldssortering. Foto: Anders Hestbek

I godt en måned har borgerne i Hjørring Kommune sorteret affald, og kommunen uddeler nu ros for en flot indsats.

1. oktober begyndte borgerne i Hjørring Kommune at sortere affald, så plast og metal ryger i én beholder, pap og papir i en anden, madaffald i en tredje, og restaffald i en fjerde.

Det er for nogle lidt en omvæltning at alt ikke bare skal i samme spand, men det er tilsyneladende noget, borgerne har taget til sig. I hvert fald uddeler Hjørring Kommune nu ros til de sorteringivrige borgere.

På sin Facebookside skriver Hjørring Kommune:

"Bor du i Hjørring Kommune? Så er du mega sej. Efter den første måned med affaldssortering er tilbagemeldingen fra AVV nemlig, at vi er rigtig gode til at sortere vores affald.

Emballageaffaldet er tilpas rengjort og det er minimalt med fejlsorteringer. 

De første tal tyder også på, at der har været et stort fald i mængden af restaffald. 

Tak fordi I har taget godt imod alt det nye og fortsat god fornøjelse med sorteringen."

Plast, metal, papir og pap bliver genanvendt, mens madaffaldet kan omdannes til biogas og gødning. Det restaffald, der ikke lige passer i de andre kategorier, bliver som vanligt brændt på AVV's forbrændingsanlæg, hvor det bliver til el og fjernvarme.

Læser man kommentarfeltet til kommunens opslag, er der dog en del borgere, som fortæller, at de endnu ikke har fået deres nye affaldsbeholdere, eller at de har brug for en større container til plast/metel og papir/pap, og at der derfor stadig er en del af det ellers genanvendelige, der ryger til restaffald. Derfor tyder meget på, at mængden af affald til genanvendelse godt kan blive endnu større end det, som den første måned med sortering viser.

1. december kommer Brønderslev Kommune også med på sorteringsbølgen, og i forvejen er der ganske ange nordjyske kommuner, der længe har været i gang med affaldssortering.

Flere nyheder fra TV2 Nord