Rasmus Prehn presser Pape i sag om børneofre

Foto: Daniel Mikkelsen

Hvis politiet mistænker, at et barn har været udsat for overgreb, skal barnet afhøres inden en uge. Det overholder lokalt politi ikke. Særligt i Nordjylland er ventetiderne lange.

For knap en uge siden kom det frem, at mange børn som er ofre for vold eller andre former for overgreb, skal vente længe på en videoafhøring. I Nordjylland kan ventetiden være helt op til fem uger. Det har fået det socialdemokratiske folketingsmedlem Rasmus Prehn til at reagere og bede justitsminister Søren Pape Poulsen forklare sagen.

- Det er svært at forestille sig noget mere forfærdeligt for et barn end at være udsat for vold eller overgreb. Derfor har jeg kaldt justitsministeren i folketingssalen for at sikre, at ministeren arbejder for at nedbringe ventetiden, forklarer Rasmus Prehn.

I udgangspunktet skal videoafhøringen af barnet allerede foregå en uge efter anmeldelsen, men med Rigspolitiets nye oplysninger står det klart, at flere af politikredsene ligger over det anbefalede maksimum på syv dage.

- Når ventetiden bliver længere, stiger utrygheden for barnet og selve bevisførelse. Afgørende beviser i sager om overgreb kan fordufte, og barnet kan komme til at vente længere tid på hjælp fra socialrådgivere og psykologer. Det kan let føles som endnu et svigt.

Spørgsmålene til justitsministeren fra Rasmus Prehn kommer i Folketingssalen onsdag eftermiddag. 

 

Stor spredning på børneofres ventetider

I en redegørelse fra Rigspolitiet opgør de enkelte politikredse den gennemsnitlige ventetid i sager, hvor børn har været udsat for en mulig forbrydelse og skal afhøres på video. Flere af politikredsene ligger over det anbefalede maksimum på syv dage:

Nordjyllands politi: Fire-fem uger i gennemsnit.
Midt- og Vestjyllands politi: 21 dage i gennemsnit.
Københavns Politi: Typisk maksimalt en uge.

 

Flere nyheder fra TV2 Nord