Regeringen glemmer Nordjylland

I en pressemeddelelse fra Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, undres de over, at Regeringen ikke har Nordjylland i tankerne, i den igangværende debat om den fremtidige infrastruktur i Danmark.

- Derfor er det med stor undren, at vi kan konstatere, at regeringens plan på området ikke indeholder et eneste projekt i Nordjylland.

Derfor remses de områder i Nordjylland op, som Regionen vil foreslå, at Regeringen tager med i deres overvejelser.

Det drejer sig om:
<b>Limfjordsforbindelsen</b>
- Investeringer omkring Limfjordsforbindelsen ved Aalborg er en bydende nødvendighed for, at erhvervslivets betingelser i Vendsyssel ikke svækkes yderligere. Limfjordsbroen og Limfjordstunnellen bør suppleres snarest muligt.

<b>Motortrafikforbindelse i Thy</b>
- Thy er trafikalt i en vanskelig situation med manglende tidssvarende vejforbindelser knyttet til motorvejsnettet.
For erhvervslivet på Mors og i Thy er det en vigtig konkurrenceparameter med en motortrafikforbindelse.
Særligt i denne forbindelse skal peges på Hanstholm Havns vigtige betydning som port mod Nordsø og Atlanterhav.

<b>Hobro-Frederikshavn</b>
- For hele Nordjylland er en modernisering af sikkerhedssystemet og spor på hele strækningen Hobro - Frederikshavn af vital betydning.
I en tid med øget pendling og øget fokus på miljø bør en moderne kollektiv trafik ikke stoppe i Århus.

<b>Aggersundbroen</b>
Ud over de tre er der dog behov for flere væsentlige investeringer, for eksempel en modernisering af Aggersundbroen.

<b>Konference</b>
Regionen og kommunerne vil i foråret i fællesskab afholde en konference om den nordjyske infrastruktur for at sikre fokus på emnet.

Flere nyheder fra TV2 Nord