Samarbejde på tværs giver inklusion

Gruppeundervisning har en god effekt i 5.X på Horne Skole. Foto: Christian Henriksen

Inklusionsvejleder Louise Katballe Ross har i 3 måneder arbejdet med eleverne i 5.X. Foto: Christian Henriksen

02:51

I Hjørring har en ny tilgang til inklusion på to skoler resulteret i så gode resultater at det skal bredes ud til hele kommunen.

1 af 3

Bedre trivsel i klassen og øget indlæring hos den enkelte elev. Det er nogle af gevinsterne ved et inklusionsprojekt på to skoler i Hjørring Kommune.

Her har lærere og pædagoger har i en periode samarbejdet på tværs og resultaterne har været så gode at modellen fra næste skoleår skal rulles ud på alle skolerne i kommunen.

5.X på Horne Skole har matematikundervisning. Undervisningen foregår som såkaldt stationsundervisning, hvor eleverne er delt op i tre grupper på kryds og tværs. I to af grupperne er der en lærer, mens den tredje grupper arbejder selvstænding.

I 3 måneder har inklusionsteamet i Hjørring Kommune været sammen med klassen i to dage om ugen. 

- Det jeg har kunne se er, at vi har fået en meget mere harmonisk klasse. En klasse som fungerer bedre sammen. Både fagligt og socialt, siger inklusionsvejleder i Hjørring Kommune Louise Katballe Ross. 

Et af de bærende elementer i projektet har været såkaldt co-teaching. Her deltager inklusionslæreren med særlige ekspertise i undervisningen sammen med klassens almindelige lærere.

- Jeg synes, at vi har fået et bedre sammenhold i klassen, siger Frida Levorsen fra 5.X.

Klassens lærere har også indført et ugenligt fællesmøde, hvor klassens udfordringer og problematikker er blevet drøftet. 

- De konklusioner vi har, er at det er supereffektivt. Det er en god måde at inkludere alle elever på, siger Louise Katball Ross.

Inklusionsprojektet er støttet af Undervisningsministeret med 1,6 millioner kroner. Udover i to klasser på Horne Skole har der været et projekt på skolen i Sindal. 

- Det handler meget om at flytte fokus fra den enkelt elev, som måske har nogle problemer til at kigge på, hvordan arbejder vi med klassen som helhed, siger Peter Larsen, chef for Skole- og Dagtilbud i Hjørring Kommune.

Erfaringerne er så gode, at Hjørring Kommune vil fortsætte modellen i næste skoleår. Her skal metoden rulles ud på alle kommunens skoler.

- Vi har en forhåbning om, at det her er med til, at vi har behov for at visitere flere ud af almenskolen og ind i specialklasser, siger Peter Larsen. 

I 5.X på Horne Skole kammeratskabet og trivslen styrket og dermed også bedre miljø til at lære noget med plads til forskellig i klassen.

- Jeg er blevet venner personer, siger Frida Levorsen fra 5.X på Horne Skole. 

02:51

I Hjørring har en ny tilgang til inklusion på to skoler resulteret i så gode resultater at det skal bredes ud til hele kommunen.

Luk video

 

 

Flere nyheder fra TV2 Nord