To udvalg anbefaler et nej til nye vindmøller på Mors

Arkivfoto. Foto: Richard Gaarn Svendsen TV MIDTVEST

Samtidig betyder det, at eksisterende vindmøller bliver stående på uændrede vilkår.

Både Morsø Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø og kommunens Økonomiudvalg indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommuneplanen ikke giver mulighed for at opstille nye store vindmøller på Mors.

Kommunalbestyrelsen drøfter vindmølleplanen, der er en del af kommuneplanen, på sit møde den 1. maj. Dermed træffes den foreløbige politiske afgørelse i en proces, der har forløbet siden maj 2016.

De to kommunale udvalg har torsdag drøftet den rapport, som er udarbejdet efter at alle muligheder for opstilling af nye vindmøller på Mors er blevet undersøgt. Undervejs er der indhentet såvel ønsker til nye vindmølleprojekter som indsigelser fra berørte borgere. Den grundige proces har ført til en indstilling til politikerne om, at der ikke åbnes mulighed for at opstille vindmøller i nye områder på Mors.
Dog foreslås det at opretholde området vedr. Sdr. Herred som mølleområde, lige som de møller, der allerede står på Mors bliver stående på uændrede vilkår.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen glæder sig over, at der nu tegner sig politisk enighed om ikke at udpege nye vindmølleområder på Mors.

- Der er truffet en god beslutning for Mors i en sag, som er temmelig kompliceret. Alle danske kommuner er forpligtet til at bidrage til den nationale omstilling til grøn energi. Det har Morsø Kommune gjort på fornem vis.

- Indstillingerne fra udvalget for Teknik og Miljø og fra Økonomiudvalget tilgodeser mange borgeres interesser samtidig med, at vi fastholder ordentlige og klare forhold for dem, der hidtil har investeret i vindmøller på Mors, siger Hans Ejner Bertelsen.

Efter kommunalbestyrelsens behandling af forslaget til vindmølleplan skal planen ud i offentlig høring i 8 uger, før den kan vedtages endeligt.