01:42

Foto: Per Frank Paulsen

1 af 2

Styrelses opsang til kommune:Gylleudslip kunne være undgået

Da 400.000 liter gylle slap ud i naturen ved Brønderslev, efterlyste kommunen sanktions-muligheder. Muligheder kommunen allerede har - de vidste det bare ikke.

'Ukontrollerede gylletanke: Kommuner KAN gøre noget'. Sådan lyder overskriften på en skrivelse fa Miljøstyrelsen. Den kommer i kølvandet på et gylleudslip i Brønderslev Kommune. Et gylleudslip, der kunne være undgået, hvis Brønderslev Kommune havde været klar over reglerne. 

Den 30. juli kollapsede en gylletank uden for Brønderslev. Landmanden havde ikke fået kontrolleret gylletanken siden 1998 - det er ellers lovpligtigt at få den kontrolleret mindst hvert 10. år.

Miljøstyrelsen blander sig i det nordjyske gylleudslip, fordi Brønderslev Kommune hævdede, at de ingen muligheder havde i sagen. Men det har de altså, lyder det fra Miljøstyrelsen.

Brønderslev Kommune var opmærksom på den manglende kontrol, og de havde da også i flere breve mindet landmanden om det manglende eftersyn. Det hjalp dog ikke - og i slutningen af juli løb 400.000 liter gylle ud og forurenede en nærliggende sø.

00:27

Sådan så det ud, da beredskabet kæmpede med det omfattende oprydningsarbejde af de 400.000 liter gylle. 

Luk video

Kommunen sendte efterfølgende ansvaret videre. De mente ikke, at lovgivningen gav dem nogle muligheder for at tvinge landmanden til at få gylletanken efterset. Men sådan ligger landet altså ikke. 

- Det viser sig efterfølgende, at det ikke passer. Derfor har jeg sagt til forvaltningen, at de må få afdækket, hvilke muligheder vi egentlig taget har, siger formanden for teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen, der nu er klar over, at kommunen faktisk havde sanktions-muligheder. 

 Miljøstyrelsen har på grund af Brønderslev Kommune lagt kommunernes muligheder klart frem på deres hjemmeside. 

- Kommunen kan give påbud og nedlægge forbud mod fortsat drift. I sidste ende kan kommunen bestille en beholderkontrollant på vegne af landmanden og for landmandens regning, der så kommer og efterser gyllebeholderen. De kan også politianmelde landmanden, siger Hans Peter Olsen, Kontorchef ved Miljøstyrelsen.  

Det tager de nu til efterretning i Brønderslev.

- Det er jo sådan, at politikerne får underretning fra forvaltningen, omkring mulighederne i en konkret sag. Her mente forvaltningen ikke, at vi kunne gå så langt. Miljøstyrelsen har så bekræftet, at vi har mulighed for at gå ud og give et direkte påbud eller politianmelde, siger Karsten Frederiksen, Formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune.

Brønderslev Kommune oplyser, at de fremover vil udnytte alle de muligheder, lovgivningen giver. Nu har kommunen fået øjnene op for reglerne,  og det får også konsekvenser i den sag, hvor gylletanken allerede er kollapset.

- Nu er uheldet jo allerede sket, men der kommer en politianmeldelse på det her, og der kommer også et retsforbehold der skal afdækkes, siger Karsten Frederiksen.

 

Lovgivning:

- Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 18, stk. 2, meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger eller eventuelt nedlægge forbud mod drift af en beholder, såfremt tilsynsmyndigheden konstaterer nærliggende risiko for sprængning eller lignende af beholderen.

- § 68 Kommunalbestyrelsen har blandt andet mulighed for at forbyde fortsat drift eller lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.

- I tilfælde, hvor en bruger af en beholder ikke har fået foretaget rettidig kontrol af beholderen, kan kommunalbestyrelsen også foretage politianmeldelse af den pågældende, da beholderkontrolbekendtgørelsens regler om kontrol af beholder mindst hvert 5. eller 10 år er strafbelagt.

 Kilde: Miljøstyrelsen.