LIGE NU:

Din hjemmepleje er erklæret konkurs

Frederikshavn Kommune har dags dato modtaget besked om, at Din Hjemmepleje, Frederikshavn er erklæret konkurs af retten i Hjørring.

Din Hjemmepleje har indtil dags dato haft kontrakt med Frederikshavn Kommune om at levere hjemmehjælp til borgere i eget hjem.

De berørte borgere vil snarest muligt blive kontaktet af Frederikshavn Kommune angående deres mulighed for at vælge en ny leverandør.

For at sikre, at alle borgere fortsat modtager den hjælp og pleje, de er visiteret til, vil den kommunale hjemmepleje træde til med øjeblikkelig virkning.

Det betyder, at borgere, der er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp, kan være trygge ved, at de modtager den hjælp, de er visiteret til.

Det drejer sig om i alt 410 borgere fordelt med 143, der modtager personlig pleje og 267, som får praktisk hjælp.

Ved spørgsmål kan Visitationsenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed i Frederikshavn Kommune kontaktes på telefon 98 45 53 54. Telefonen er ekstraordinært åben i indeværende uge tirsdag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

Borgere, der har modtaget hjælp og pleje fra Din Hjemmepleje, kan benytte  døgnnummer 98 45 65 65 ved akut behov for hjælp, oplyser Frederikshavn Kommune.