LIGE NU:

Jobcentre misforstår regler: Landmænd får fejlagtigt afslag på støtte

Flere nordjyske landmænd har fået afslag på at få tilskud til en voksenlærling, selv om de ifølge reglerne er fuldt ud berettiget til det. Reglerne er nemlig så kringlede, at de nemt kan misforstås, mener LandboNord.

Danni Sørensen vil meget gerne have en voksenlærling på sin svinefarm i Lendum ved Frederikshavn.

Men helt så nemt er det ikke. 

- Kan vi få et tilskud, eller kan vi ikke. Jeg kan knap nok få et svar på, om vi kan eller ej, fortæller han frustreret.

Allerede for tre år siden kritiserede Danni Sørensen, at han ikke kunne få tilskud til sine voksenlærlinge, fordi han i forvejen modtog for meget i støtte fra staten.

- Til at starte med troede jeg ikke på det, for jeg troede, systemet var lavet bedre, så vi kunne tage voksenlærlinge ind, sagde han dengang til TV2 Nord.

Men det viste sig, at afslaget var forkert. Jobcentret havde i deres beregninger medtaget landmandens EU-støtte, men det er kun den nationale støtte, der bør tælle med.

- I praksis sker der tit det, at man kommer til at tælle hektarstøtten med, som en landmand har fået, og så kommer du over det loft, der er, forklarer Socialkonsulent hos LandboNord Mette Neist.

Socialkonsulenten har det seneste år haft tre-fire landmænd i røret, som er blevet afvist af deres respektive kommuner på et forkert grundlag.

- Det er lidt vanskeligt, og det er noget andet end det, man normalt bevæger sig rundt i, når man arbejder i et jobcenter – det er der ikke nogen tvivl om, siger hun.

Jocenter: - Reglerne er spidsfindige

Det var Jobcentret i Frederikshavn Kommune, der gav Danni Sørensen afslag, selv om han ifølge LandboNords beregninger var berettiget til et tilskud. Her medgiver man, at reglerne er kringlede.

- I udgangspunktet vil jeg jo mene, vi har sagsbehandlet korrekt, men som du selv siger, er det jo nogle spidsfindige regler, når man taler om de minimis, og derfor har vi det heller ikke fordelt ud på flere medarbejdere, men mere en til to, der har det som speciale, forklarer Mette Krog Dalsgaard, der er centerchef ved Jobcenter Frederikshavn.

Men netop de specialister giver landmanden Danni Sørensen ikke meget for.

- Jeg skal passe min virksomhed, de burde jo vide, hvad de sidder og arbejder med. Så det er da kun for dårligt, de ikke er mere fagligt dygtige, kritiserer han.

quote Jeg skal passe min virksomhed, de burde jo vide, hvad de sidder og arbejder med. Så det er da kun for dårligt, de ikke er mere fagligt dygtige.

Danni Sørensen, svineproducent, Lendum

Laustsen: - Vi skal have et regelsæt, der fungerer

Socialdemokratiets Bjarne Laustsen kritiserede selv problematikken for tre år siden.

- Man skal lade være med at blande erhvervsstøtte og økonomi sammen med, om de pågældende virksomheder vil tage et uddannelsesansvar, sagde han til TV2 Nord 22. februar 2018.

Men trods kritikken er der altså ikke sket mere. Her tre år senere vil formanden for beskæftigelsesudvalget så prøve igen.

- Hvad jeg hører, er, at nogle kommuner regner det med – andre kommuner regner det ikke med. Derfor vil jeg bede ministeren om at præcisere over for kommunerne, hvad der er gældende, så vi kan få et regelsæt, der fungerer, så de her mennesker kan blive omskolet, lover Bjarne Laustsen (S).

Men indtil alle kommuner er enige om, hvordan reglerne skal tolkes, ja så har Danni Sørensen lagt sin egen plan.

- Den næste voksenlærling, jeg støder på, tager jeg kontakt til LandboNord, og så får vi det til at lykkes dén vej.

Ansvarlig styrelse lover at se nærmere på reglerne

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der står for at udstikke reglerne til landets Jobcentre. Vi har spurgt styrelsen, hvad man her vil gøre for at sikre, at reglerne fremover bliver fulgt korrekt.

Her er styrelsens svar til TV2 Nord:

quote Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er i gang med at undersøge kritikken, og styrelsens regionale kontor i Midt- og Nordjylland vil afdække problemstillingen og undersøge, om der er behov for yderligere vejledning. Derudover vil vi tage kontakt til Erhvervsministeriet som administrerer de minimis-reglerne for at gøre opmærksom på problemstillingen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering