Sæby Havn gør klar til udvidelse

Inden for de næste uger sender Frederikshavn Kommune en ansøgning til Kystdirektoratet for at udvide Sæby Havn med ny havn mod syd.

Udvidelsen er første fase i en udviklingsplan, der skal gøre Sæby Havn endnu mere attraktiv og dermed medvirke til at tiltrække flere tilflyttere og turister til byen.

De nye havneanlæg, som ansøgningen til Kystdirektoratet omfatter, er et nyt havnebassin og havneområde syd for den nuværende indsejling til Sæby Havn.

Det nye bassin og havneområde skal gøre det muligt at igangsætte nye maritime aktiviteter og eventuelt flytte eksisterende havneaktiviteter til den nye havn. Hele indsatsen med at udvikle Sæby Havn skal styrke havnens maritime tilbud og betydning for turisme og bosætning, oplyser Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

I de kommende uger behandler Kystdirektoratet ansøgningen, og sæbynitterne får i løbet af foråret præsenteret udviklingsplanen: 

Sæby Havn
Sæby Havn
Foto: Arkivfoto: Jesper Christiansen

- Jeg er rigtig glad for, at vi med denne ansøgning for alvor går i gang med en spændende udvikling af Sæby Havn. Vi har i længere tid arbejdet med de indledende tiltag, men nu er vi parate til at komme i dialog med både myndigheder og sæbynitter om tankerne for havnen. Derfor holder vi inden længe et offentligt møde, hvor vi præsenterer udviklingsplanen og giver sæbynitterne mulighed for at komme til orde, siger Karsten Thomsen, formand for Teknisk Udvalg i Frederikshavn Kommune.

I løbet af foråret går Frederikshavn Kommune i gang med den konkrete og detaljerede planlægning for det nye havneområde i Sæby. I den forbindelse inviteres sæbynitterne løbende til dialog om planerne for havneudvidelsen, oplyser kommunen. 

Fakta

Etablering af nye havneanlæg forudsætter, at man søger om tilladelse i Kystdirektoratet, som er myndighed på søterritoriet.
Søterritoriet omfatter havet fra kystlinjen til en linje 12 sømil (ca. 22 km) fra kysten.
Der kan gå op til 16 uger, før Frederikshavn Kommune kan forvente at få svar på ansøgningen fra Kystdirektoratet.

Seneste nyt

fra Nordjylland