LIGE NU:

Trods udfordringer: Nordjyske Bank leverer tilfredsstillende halvårsregnskab

Et overskud før skat på 95 millioner betegnes som tilfredsstillende af Nordjyske Bank.

Med et resultat før skat på 95 millioner kroner har Nordjyske Bank torsdag leveret bankens første halvårsregnskab i det første hele regskabsår efter banken fusionerede med Nørresundby Bank.

Resultatet og en basisindtjening på 172 millioner kroner betegner administrerende direktør Claus Andersen som tilfredstillende. Specielt set i lyset af de udfordringer banksektoren står overfor.

- Vores basisindtægter falder med 37 millioner kroner sammenlignet med samme periode sidste år, og det er der en række gode forklaringer på. Dels er vi og andre banker udfordret af et historisk lavt renteniveau, og dels har vi ikke set samme konverteringsbølge af realkreditlån, som vi var positivt begunstiget af i 1. halvår 2015. Det er dog glædeligt at notere sig, at omkostningsreduktionen som følge af fusionen fortsat forløber som planlagt, siger adm. direktør Claus Andersen fra Nordjyske Bank. 

Faldet i basisindtjeningen skal findes i faldende renteindtægter og i et fald på bankens indtægter fra gebyrer og provision. Lavere driftsomkostninger opvejer dog i nogen grad tabene på de to poster.

Bankens samlede forretningsomfang er steget til i alt 40,9 milliarder kroner. Den består af indlån, udlån, garantier og depotværider, og det er specielt i andet kvartal, der er sket en positiv udvikling i udlån og garantier, og bankens udlån ligger nu 100 millioner højere end på samme tidspunkt i 2015.

- Vi ser en meget positiv udvikling i Nordjylland, og det giver grobund for yderligere optimisme på den lidt længere bane. Konkurrencen på udlån er stigende, og alligevel kan vi løfte niveauet til 10,5 milliarder kroner. Samtidig er det vigtigt at bemærke, at der er væsentlige uudnyttede kreditfaciliteter, forklarer Claus Andersen

Ligesom i mange andre banker er landbruget et "problembarn", der betyder at bankerne må nedskrive værdier. Sådan er det også i dette halvårsregnskab fra Nordjyske Bank, og i alt nedskriver banken værider for 83 milliooner kroner.

- Vores relative landbrugseksponering er i dag langt mindre end for to år siden, og vi er derfor mindre sårbare over for landbrugets udfordringer. Specielt mælke- og svineproducenterne er fortsat udfordrede af lave afregningspriser, og derfor vælger vi nu at justere vores forventninger til årets samlede nedskrivninger på udlån og garantier til niveauet 170 millioner kroner mod tidligere 145 millioner kroner. Vi vurderer, at det er rigtigt at gøre på nuværende tidspunkt, forklarer Claus Andersen og tilføjer: Det er væsentligt at bemærke, at forventninger til nedskrivninger i 2016 fortsat er på et noget lavere niveau end i 2015.