Seneste nyt

fra Nordjylland

Ulovlig fangst: Flere ton pighajer beslaglagt

Der var en usædvanlig stor fangst af pighajer, som et fiskerifartøj onsdag landede i Skagen Havn. Faktisk så stor, at det med det samme fangede Fiskeristyrelsens opmærksomhed. 

For fangsten på 16 ton pighajer var langt over dobbelt så stor, som mængden af pighajer, der blev landet i hele april måned sidste år.

- Da vi modtog beskeden fra fartøjet om, at de ville komme i havn med så stor en mængde pighajer, undrede vi os. Af denne grund udtog vi fartøjet til fiskerikontrol, fortæller fiskerikontrollør Emma Adelgaard. 

En af de ting, som fiskerikontrollen kontrollede, var længden på pighajerne. Pighajer over 100 centimeter skal i følge loven nemlig genudsættes.

f4ec563a-396b-488c-af4f-be77caf10640
Foto: Fiskeristyrelsen

For jo længere en pighaj er, jo større sandsynlighed er der nemlig for, at den er kønsmoden og drægtig. 

Og da pighajen vokser langsomt, bliver sent kønsmoden og ikke får ret mange unger, genudsætter man pighajer over 100 centimeter for at sikre den næste generation.

- Under landingskontrollen konstaterede vi, at 2,4 tons af de landede pighajer var længere end 100 cm, hvilket er maksimummålet for arten. Derfor blev hajerne beslaglagt, fortæller fiskerikontrølleren.

Videre fortæller Fiskeristyrelsen, at sagen stadig er under behandling, og at en overtrædelse af denne karakter normalt bliver sanktioneret med en bøde. Hvis det drejer det sig om større mængder ulovligt landede fisk, kan dette dog være en skærpende omstændighed.