05:03

Kystsikringsdebatten blusser igen. Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg var i dag på studietur langs den nordjyske vestkyst, hvor de med deres egne øjne skulle se på konsekvenserne af kystsikring eller mangel på samme. Både lands- og kommunalpolitikere, sommerhusejere og Danmarks Naturfredningsforening var med på rundturen, men en afgørende aktør manglede.

Foto: Ib William Christensen

1 af 2

Kystsikring på dagsordenen: Kystdirektoratet blev væk

En helt central spiller i debatten for og imod kystsikring af de nordjyske kyster dukkede ikke op, da Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg mandag var på studietur langs kysten.

- De er nogle tøsedrenge.

Så kontant lød det mandag fra Bjarne Laustsen (Soc.dem.), der som medlem af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg var med sine kolleger på studietur på den nordjyske vestkyst for ved selvsyn at opleve de konsekvenser det har, at naturen uden modstand får lov at æde sig ind i landet.

En helt central spiller i debatten om kystsikring - eller mangel på samme - mødte nemlig ikke op til studieturen. Direktoratet var inviteret med på hele rundturen, men da delegationen havde kørt fra Aalborg til Løkken, var Kystdirektoratet færdige med at give deres bidrag, og de valgte derefter at vende snuden hjem igen.  

Kystdirektoratet administrerer og afviser i stor stil ansøgninger om kystsikring på den nordjyske vestkyst, men de mødte altså ikke op, da udvalget fra Christiansborg besøgte Løkken, Lønstrup, Nørre Lyngby og naturligvis Nørlev. Alle steder der i forbindelse med de sidste mange års storme har oplevet at afgive land og huse til moder natur.

- Det er dem, der skal fortælle, hvorfor lodsejerne og kommunen ikke kan gøre, som de vil, siger en tydeligt irriteret Bjarne Laustsen videre.

Også udvalgets formand Pia Adelsteen (Da. Folkep.) ærgrede sig over kystdirektoratets manglende tilstedeværelse på turen.

- Der kan jo godt være faglige begrundelser, som vi som udvalg kunne have nytte af at høre, siger hun.

Glenn Allart Andersen er formand for Lønstrup Kystsikringsforening, hvor man siden 2008 har fået tre afslag på ansøgninger om hård kystsikring. Og med direktoratets manglende tilstedeværelse mandag er hans pessimisme omkring kyststikringens fremtid intakt.

- Jeg frygter lidt, at det bliver den sædvanlige historie. Vi har holdt mange møder med megen god vilje, men sandheden er, at der ikke er sket noget, siger Glenn Allart Andersen.

Folketingspolitikerne tager grundejernes overvejelser og erfaringer med tilbage til Slotsholmen, men afventer stadig direktoratets kystanalyse.

 

Kystdirektoratet svarer på kritikken

Kystdirektoratet har ikke ønsket at stille op til interview, men direktør Merete Løvschall har svaret skriftligt på TV2 Nords spørgsmål.

Hvorfor har I valgt ikke at deltage i dagens arrangement angående kystsikring?

- Det er Miljø- og Fødevareudvalgets studietur, hvor de skulle ud og se kysten og snakke bl.a. med grundejere. Kystdirektoratet deltog i bussen på vej til Løkken med et generelt oplæg om kystdynamik og kystbeskyttelse, information om statens og kommunens fællesaftale om kystbeskyttelse ved Lønstrup, og lidt baggrund om de enkelte steder, de skulle besøge. Kystdirektoratet havde desuden udarbejdet lidt skriftligt baggrundsmateriale til udvalget.
 
Flere af medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg er ærgerlige over, at I ikke har været til stede til at bidrage med jeres faglige ekspertise. Hvad siger du til det?

- Jeg forstår godt, at man kan blive skuffet, hvis man har haft en forventning om, at Kystdirektoratet skulle deltage i et større omfang end det, der var planlagt i programmet.
 
Medlemmerne mener, at I burde bistå med jeres viden og vurderinger, når der foretages denne slags udflugter. Hvorfor gør I ikke det?

- Jeg tager til efterretning, at nogle af medlemmerne er skuffede over, at Kystdirektoratet ikke deltog i et større omfang end planlagt. Vi bistår løbende minister og folketing med svar på spørgsmål mv. om kystbeskyttelse og de andre opgaver, vi varetager som myndighed.
 
Flere af parterne ved dagens arrangement afventer kystanalysen, der var lovet færdig for flere måneder siden. Hvornår er den klar til offentliggørelse?

- Den daværende SR-regering besluttede i efteråret 2014 at igangsætte en kystanalyse, som V-regeringen valgte at fortsætte med henblik på offentliggørelse i første halvår af 2016.