Spareplan på Regionshospital Nordjylland betyder at mammascreeningen flytter fra Hjørring. Foto: Chriastian Als, Scanpix Denmark

Screeninger flytter fra Hjørring til Frederikshavn

Spareplan på Regionshospital Nordjylland betyder at mammascreeningen flytter fra Hjørring.

I forbindelse med spareplan 2019 for Regionshospital Nordjylland lægger der nu op til, at mammascreeningsfunktionen flyttes fra Hjørring til Frederikshavn for at sikre balance i aktiviteterne imellem matrilklerne.

Flytningen sker på grund af, at hospitalet er underlagt en spareplan for 2019. Der foretages årligt ca. 10.000 mammografiscreeninger på Regionshospital Nordjylland - og hidtil altså i Hjørring men fremover i Frederikshavn.

Der vil være anlægsudgifter forbundet ved en flytning med etablering og indretning af rum med bly-beskyttelse for at beskytte omgivelserne mod bestråling samt indretning af omklædningsfaciliteter. Indretningen vil tage udgangspunkt i at sikre det bedst mulige patientflow.

Og regionspolitikerne har netop bevilligt 1,8 millioner kroner til den anlægsudgift.