LIGE NU:

Watertubes: Nordjysk politiker vil hjælpe sommerhusejere med midlertidig kystsikring

Bjarne Laustsen (Socialdemokratiet) vil bruge flytbare vandbarrierer for at hindre, at kysten bliver ædt af havet.

Sommerhusejerne i det Natura 2000-beskyttede område syd for Lønstrup kan måske alligevel få sikret kysten og dermed forhindre, at deres boliger styrter i havet.

For hjælpen kan findes i de såkaldte watertubes, som er flytbare vandbarrierer, der midlertidigt kan udlægges på stranden og derved hindre, at bølgerne slår ind mod kysten.

En løsning som det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (Socialdemokratiet) nu foreslår.

- Jeg tænker, at vi kan lave noget midlertidigt nu her i efteråret. Og de her vandbarrierer – watertubes – som sidst har været brugt ved oversvømmelserne nede ved Gudenåen, dem tænker jeg, vi skal lave et forsøg med. Sætte en hel masse i enden af hinanden og så holde vandet væk, siger Bjarne Laustsen.

Han mener, at det er en rigtig god ide. For de vandfyldte spærringer behøver ikke at ligge på stranden hele tiden men kan fyldes op, når der lyder et stormvarsel.

- Det kræver bare en mand, en generator og en pumpe, så ligger de der, og så kan de pilles ned igen. Der er ingen, der tager skade af den kystbeskyttelse, siger Bjarne Laustsen.

Spærringer holder i storm

Hos det danske firma Enviroment Solutions, der producerer de flytbare vandspærringer, oplyser medstifteren af firmaet, David Konge, at der ikke er noget til hinder for at bruge watertubes langs kysten.

 
 

- Vores produkt bliver brugt flere steder i verden og også i Danmark. Blandt andet har beredskabet brugt dem i området ved Jyllinge Nordmark, hvor der har været lagt cirka tre kilometer watertubes ud, der har holdt i storm, siger David Konge.

Han forklarer, at selv om de vandfyldte spærringer vejer 2,3 ton per løbende meter, så efterlader de sig ikke blivende spor i området.

Ingen penge fra Christiansborg

Er de tekniske muligheder for at kystsikre syd for Lønstrup til stede, er det lidt mere uklart med økonomien til sikringen. For Bjarne Laustsen har ikke umiddelbart en pose penge med fra Christiansborg.

- Indtil videre har politikken været, at det var lodsejerne og kommunen, der skulle gøre det i fællesskab, hvad vi finder ud af på længere sigt, må vi kigge på, siger Bjarne Laustsen, som kalder den midlertidige kystsikring for en billig løsning.

- Så er det bare et spørgsmål om, at lodsejerne byder ind og siger, at det vil vi gerne prøve, og kommunen kan give tilladelsen til det. Og jeg synes ikke, det er i strid med hverken Natura 2000 eller noget som helst andet, fordi det jo netop kun er midlertidigt, når stormen raser, siger Bjarne Laustsen.

Om økonomien oplyser David Konge fra Environment Solutions, at der ikke er tale om flere millioner kroner for at kystsikre, men at han ikke kender det præcise behov, og derfor heller ikke kan give en nøjagtig pris.