LIGE NU:

200 hektarer jord skal fordeles i Jammerbugt

En frivillig jordfordeling i Thorup-Klim-Slettestrand-området skal forbedre forholdene for både landmænd og naturelskere.

Som en af tre er Jammerbugt Kommune blevet udvalgt til et jordfordelingsprojekt, hvor man vil forsøgte om omfordele omkring 200 hektarer jord i Thorup-Klim-Slettestrand-området, hvor turistattraktioner som blandt andre Svinkløv og Bulbjerg. Formålet med projektet er at få en endnu mere optimal udnyttelse af jorden.

-De landmænd, der vil dyrke korn, kan bytte jord med dem, der vil lave naturpleje. Samtidig kan der skabes større, sammenhængende marker og naturområder. Landmanden kan få samlet dyrkningsjorden på sin ejendom og derved undgå en del kørsel på vejene. Nye driftsformer og andre anvendelser kan komme i spil, hvor turisme og landdistriktsudvikling er i højsædet, siger formand for Teknik og Miljø, Jens Christian Golding.

Jordfordelinger, som dem Jammerbugt Kommune sætter gang i, sker kun i få tilfælde, da det er et krævende arbejde at føre dialogen mellem lodsejere og tinglysninger. Men nu er der af den såkaldte Collective Impact-gruppe afsat penge til af forhandle om en bedre udnyttelse af jorden til gavn for både landmænd og naturnydere.

Collective Impact-gruppen har repræsentanter fra Bæredygtigt Landbrug, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Sportsfiskerforbund, Dansk Skovforening, DGI, Friluftsrådet, KL, Landbrug & Fødevarer, Realdania og Økologisk Landsforening