LIGE NU:

Jammerbugt Kommune meldt til politiet - ødelægger odderens levesteder, mener DN

En strid om grødeskæring i Ryå har fået Danmarks Naturfredningsforening til at politianmelde Jammerbugt Kommune.

For fjerde gang i år sættes maskinerne ind i Ryå i Nordjylland. Det er ulovligt, mener Danmarks Naturfredningsforening, der nu har politianmeldt Jammerbugt Kommune for at ødelægge blandt andet oddernes fourageringssteder.

- Jammerbugt Kommune har igen i år givet efter for landbrugets krav og sat gravkøerne ind. Ikke fordi der er grøde, men fordi landmandens egne dræn udleder sand i åen, der så afvander langsommere. Vi finder det uacceptabelt, at en kommune bruger vores skattekroner på at forringe naturen, og vi mener desuden, at oprensningen af vandløbet på flere områder er i strid med loven. Derfor har vi nu politianmeldt kommunen, siger Søren Rosenberg, formand for DN Jammerbugt.

Jammerbugt Kommune er meldt til politiet af Danmarks Naturfredningsforening for at grødskære for meget i Ryå.
Jammerbugt Kommune er meldt til politiet af Danmarks Naturfredningsforening for at grødskære for meget i Ryå.
Foto: DN

Ifølge foreningen drejer sagen sig om, at kommunen kun har lov til at skære grøde to gange om året, og at man nu har grødeskæringsmaskiner i åen for fjerde gang.

- Der mangler en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven for den åbenlyse tilstandsændring, der sker nu, hvor der graves i åen og al bredvegetationen og brinker ryddes. Og der mangler en habitat-konsekvens vurdering for de arter, kommunen skulle beskytte. Der er for eksempel masser spor efter oddere på den nu helt bare brink - et sted, hvor odderen ellers havde sit fouragerings område. Vi finder det uacceptabelt, at en kommune ødelægger samfundets naturværdier for at rydde op efter private interesser, siger Søren Rosenberg.

Tager anmeldelsen alvorligt

Hos Jammerbugt Kommune mener man ikke at have gjort noget forkert. 

- Vi mener, vi har lov til at gøre, som vi gør. Men det er klart, at vi kigger tingene efter igen, når der nu er kommet en politianmeldelse, og ar vi lavet en fejl, skal vi selvfølgelig rette ind. Vi mener ikke have gjort noget forkert, men det er nu op til politiet at vurdere, siger Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune. 

Ryå er Vendsyssels største og længste vandløb. Den har sit udspring i Jyske Ås, løber langs kanten af Danmarks tidligere største højmose, Store Vildmose, og videre ned til Aabybro. De store naturværdier i og langs vandløbet sammen med det faktum, at Ryå er Danmarks langsomst løbende å udløser hvert år kampe om, hvorvidt vandløbet skal graves dybere i forsøget på afvande landmandens marker.

Danmarks Naturfredningsforening står fast på, at vandløbet ødelægges omsonst, da vandet uanset ikke løber hurtigere ud i Limfjorden end havspejlet tillader. Der står da også hvert år vand på markerne omkring vandløbet.

Danmarks Naturfredningsforening er indbudt til en besigtigelse og et følgegruppemøde om en helhedsplan for Ryå den 22. oktober. Det er Limfjordsrådet, Brønderslev- og Jammerbugt kommune, der inviterer.

Jammerbugt Kommune er meldt til politiet af Danmarks Naturfredningsforening for at grødeskære for meget i Ryå.
Jammerbugt Kommune er meldt til politiet af Danmarks Naturfredningsforening for at grødeskære for meget i Ryå.
Foto: DN
Billede

play Galleri genåbner: - Det er vigtigt for vores lokalsamfund

def_thumb,50_percent

play Nedlukning i 'Gaden' har reduceret vold markant: Borgmester afviser at lukke festen tidligere

gudstjeneste thumb

play Se med: Frihedsgudstjeneste fra Budolfi kirke

Casper-kattegat-Gjerluff-16

Steinfath er i mål efter knap 11 timer på havet

Billede

play Galleri genåbner: - Det er vigtigt for vores lokalsamfund

def_thumb,50_percent

play Nedlukning i 'Gaden' har reduceret vold markant: Borgmester afviser at lukke festen tidligere

Til forsiden

Til forsiden