Omstridt butik skal skifte farve igen-igen: - Hvilken farve mon vores butik så skal have næste gang?

Først var den grøn. Det måtte den ikke. Så blev den blå. Det må den heller ikke. Butikken Fingerbøl i Hadsund skal skifte farve. Igen. Igen-igen faktisk.

Det tidligere grønne hus i Hadsund er blevet malet blåt efter et påbud fra Mariagerfjord Kommune. 

Kommunens teknik -og miljøudvalg har blåstemplet den nuværende blå farve, selvom den strider med lokalplanens bestemmelser, men nu skal den alligevel ændres.

Det er blevet besluttet på et møde i Udvalget for Teknik og Miljø onsdag eftermiddag.

Der var ellers lagt op til, at en nabohøring skulle afgøre, om der kunne gives dispensation. 20 naboer stemte for den blå farve, og 10 stemte imod. 

- Det er ikke overraskende, at der er opbakning til det. Det har været meget tydeligt hele vejen igennem, siger ejeren af det farveskiftende bygning, Lars Walmar. 

På trods af at et flertal har stemt for den blå farve har Lars Walmar nu fået endnu et nyt påbud om at ændre farven inden d. 1. oktober 2021. 

- Det er jo udemokratisk, at man ikke følger eller blot lytter, når man sender noget i nabohøring, siger han.

Ifølge Formanden for Teknik- og Miljø udvalget i Mariagerfjord Kommune, Jørgen Hammer Sørensen, var udvalget klar til at give dispensation, hvis der ikke var nogle indsigelser fra naboerne. 

- Når ti ud af tredve stemmer imod, så er vi jo også nødt til at lytte til dem. Det handler ikke kun om, hvor mange der stemmer for og imod, men hvilke argumenter de har fremlagt, siger Jørgen Hammer Sørensen. 

Lars Walmar ejer butikken Fingerbøl.

Sagen har taget mere end to år

Sagen startede i 2018, da en tidligere nabo til den dengang grønne bygning klagede over, at farven generede i hendes forretning. 

Dernæst gav Mariagerfjord Kommune ejeren af det grønne hus, Lars Walmar, et påbud om at ændre farven. 

Lars Walmar har i flere omgange forsøgt at få kommunen til at forklare, hvilken farve han så må male sin butik, fordi lokalplanen på dette område er upræcis, ifølge Lars Walmar. 

- Huset skal males om, fordi det har en farve som planklagenævnet har sagt, ligger udenfor lokalplanen for det område her, sagde Lars Højmark, Teknik og Byggechef, Mariagerfjord Kommune til TV2 Nord d. 15. maj 2020.

Lars Walmar har både sendt farvekoder til kommunen og haft et kommunalt opbud på besøg for at besigtige en række farveprøver, han havde malet på gavlen.

D. 7. september 2020 blev den blå farve blåstemplet af Teknik- og Miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune, men spørgsmålet skulle nabohøring inden der kunne gives endelig dispensation.

Det er den nabohøring, der nu har ledt til, at bygningen alligevel ikke må være blå. Selvom et flertal stemte for den blå farve. 

- Jeg er lidt overrasket. Især fordi man var indstillet på at give en dispensation, som man følte var nødvendig. Der var stort flertal til nabohøringen for, at give dispensation, men nu har man så valgt, at den ikke skal gives, siger Lars Walmar til TV2 Nord. 

quote Så kom dommen over nabohøringen omkring vores butiks farve. Fingerbøl startede som grøn. Det måtte vi ikke være. Så malede vi blå efter et forsøg på dialog med kommunen om en godkendt farve.

Lars Walmar, indehaver af Fingerbøl (fra Facebook-opslag)

D. 15. maj 2020 havde Lars Walmar besøg af kommunene, der skulle bese de farverprøver, han havde malet på sin bygning.

Foretrak den grønne farve

Både Lars Walmar selv og de naboer til forretningen Fingerbål, som er blevet hørt i sagen, foretrækker den oprindelige, grønne farve. 

- Jeg synes, at farven er god. Den har den effekt, som den skal have. Det er en synlig bygning i bybilledet, og det er også det, som er meningen med den, sagde Lars Walmar til TV2 Nord d. 7. februar 2019.

Samtidig er den nuværende blå farve ligeledes blevet godkendt af naboerne. 

I referatet fra mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 2. december 2020, fremgår det, at " facader ikke må males i kraftige og rene farver - heller ikke selv om de opfylder kravet til at være en jordfarve". 

Her kan man også læse, at de 20 naboer, der stemte for den blå farve, mener, at "farven giver liv og farve til byen" og at "det er godt med blikfang, og alle tiltag (og farver) gavner handelslivet".

De 10 naboer, der stemte imod farven, "opfatter den nye farve som en provokation, og at det er problematisk, at kommunen vil dispensere, fordi ejer ikke vil overholde lokalplanen".

Desuden mener de, at "hvis kommunen giver lov til farven, så må alle andre også male med en hvilken som helst farve".

Fagenheden vurderer, at lokalplanen skal skabe en harmonisk midtby med afdæmpede farver på facaderne. Derudover vurderes det, at det fremover vil blive udfordrende at sikre afdæmpede facadefarver, hvis der gives dispensation. 

Til sidst i referatet fremgår det, at "udvalget besluttede at facadefarven skal lovliggøres fysisk gennem et nyt påbud. Facaden skal lovliggøres senest 1.oktober 2021

Udvalget ønsker hermed at lokalplanens farvebestemmelser skal fastholdes på baggrund af den gennemførte nabohøring".

Lokalplan 2.41. Facader og skilte i Hadsund

I Lokalplan 2.41 Facader og skilte i Hadsund er der fastsat følgende bestemmelser om facadefarver:

  • § 8 Farver
  • 8.1 En facade skal farvemæssigt virke som en helhed fra skorsten til sokkel. Farverne skal tilpasses den enkelte byging samt gadebilledet i øvrigt.
  • 8.2 Kraftige og rene farver må ikke benyttes til facadefarver. Der skal anvendes farver eller nuancer fra skalaen af jordfarver - jf. redegørelsen side 8.
  • 8.3 Træværk kan fremstå med mættede, mørke, halv- eller hel blanke farver samt hvid.

Huset forbliver blåt

Men hvilken farve skal huset så have nu?

Spørger man ejeren af bygningen, er han færdig med dyppe penslen. 

- Nu må det her show snart stoppe. Jeg ved ikke, om de har en forventning om, at de kan presse mig til at male en sandfarve eller knækket æggeskal. Det kommer ikke til at ske, mens jeg ejer bygningen. Det er helt sikkert, siger Lars Walmar, der ejer butikken Fingerbøl.  

Sådan ser butikken Fingerbøl ud i dag. Og det fortsætter den med, hvis det står til Lars Walmar.

Seneste nyt

fra Nordjylland