LIGE NU:

Forslag: Reducér antallet af valgsteder på Mors fra 18 til 6

Står det til Morsø Kommune skal der i fremtiden kun være seks valgsteder i Morsø Kommune. Til gengæld bliver der taget hensyn til ældre og handicappede med nye valgtiltag.

Når morsingboerne i 2019 skal til stemmeurnerne til EU-afstemning i maj, vil det være et nyt valgsystem, der fungerer på valgstederne.

Men fordi det nye system er tung både teknisk og økonomisk at indføre, foreslår direktionen i Morsø Kommune nu at skære antallet af valgsteder ned fra de nuværende 18 til seks i fremtiden. 

Hvert valgsted har nemlig kun 912 vælgere i gennemsnit, og det er et meget lille antal sammenlignet med andre omkringliggende kommuner, skriver LimfjordUpdate.dk. Andre kommuner har allerede reduceret antallet af valgsteder inden kommunalvalget i efteråret sidste år - og her gik det ifølge stemmeprocenterne ikke ud over valgdeltagelsen.

Derfor foreslår Morsø Kommunes direktion, at de fremtidige seks valgsteder i kommunen bliver Sejerslev, Bjergby, Øster Jølby, Vils, Hvidbjerg og Nykøbing. I gennemsnit vil hvert valgsted have 2763 vælgere. Hvis forslaget bliver gennemført, kan kommunen spare 630.000 kroner på blandt andet investeringer i it-udstyr og diæter til valgtilforordnede.

Forbedret service til ældre og handicappede vælgere

Samtidig med, at antallet af afstemningssteder reduceres, foreslås der indført en række tiltag, som vil gøre det lettere for eksempelvis ældre og handicappede at afgive deres stemme.

Blandt forslagene er oprettelse af en valgbus, der ved fremtidige valg skal køre rundt til alle de 18 bysamfund, der har et valgsted i dag. I bussen kan vælgerne på udvalgte tidspunkter brevstemme før valgdagen. Desuden undersøges det, om Morsø Kommune kan udvide de nuværende tilbud om, at handicappede og gangbesværede kan brevstemme i eget hjem. 

Og endelig fastholdes tilbuddet om, at gangbesværede får mulighed for at stemme i en bil uden for valgstedet på selve valgdagen.

Det foreslås, at ændringen indføres op til EU-afstemningen i maj 2019. 

Når morsingboerne næste gang skal i stemmeboksen, bliver der muligvis markant færre valgsteder, hvor de kan sætte deres kryds.