LIGE NU:

17 kandidater har ikke ret til at stille op

17 af de anmeldte kandidater til menighedsrådsvalget den 11. november har ikke ret til at stille op. Det har Kirkeministeriet opdaget i forbindelse med etableringen af et elektronisk register over sognebåndsløsere.

Valg til menighedsrådene
I forbindelse med menighedsrådsvalget har Kirkeministeriet konstateret, at der blandt i alt ca. 32.000 sognebåndsløsere er ca. 130 sognebåndsløsninger, som er ugyldige.

Ugyldige sognebåndsløsninger
De ugyldige sognebåndsløsninger er blevet opdaget, fordi der op til valget er blevet etableret et elektronisk register over sognebåndsløsere. Hidtil har sognebåndsløsere været registreret i almindelige protokoller hos de enkelte præster.

De ca. 130 medlemmer af folkekirken er registreret som sognebåndsløsere hos overenskomstansatte præster. Der kan imidlertid efter de gældende regler kun løses sognebånd til tjenestemandsansatte præster.

Derfor har Kirkeministeriet sendt meddelelse til de ca. 130 medlemmer af folkekirken, hvoraf 17 er anmeldt som kandidater ved valget, at deres sognebåndsløsning er ugyldig, og at de derfor ikke umiddelbart har ret til at stemme eller være kandidat ved valget. De er imidlertid samtidig blevet orienteret om, at de endnu har mulighed for at opnå såvel stemmeret som valgbarhed.

17 kandidater
De 17, der er anmeldt som kandidater, kan blive godkendt som kandidater, hvis de senest den 14. oktober 2008 har løst sognebånd til en tjenestemandsansat sognepræst i det samme sogn. De, der kun ønsker stemmeret, kan opnå den ved senest den 31. oktober at løse sognebånd til en tjenestemandsansat sognepræst.

Valgbestyrelser informeret
Valgbestyrelserne i de sogne, hvor der er ugyldigt registrerede sognebåndsløsere, er også blevet orienteret af Kirkeministeriet om, at de pågældende medlemmer af folkekirken umiddelbart hverken kan stå på valglisten eller blive godkendt som kandidater, men at de kan blive optaget på valglisten og/eller blive godkendt som kandidat, hvis de som beskrevet ovenfor løser sognebånd til en tjenestemandsansat sognepræst i sognet.

Kirkeministeren
Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech siger:
- Ministeriet har reageret på de ugyldige sognebåndsløsninger for at forebygge, at valget af et menighedsråd måske senere må erklæres ugyldigt på grund af dem.
Jeg vil i øvrigt i løbet af vinteren drøfte med de forskellige folkekirkelige interessenter og politiske partier, om der er tilslutning til at ændre reglerne om sognebåndsløsning, så det også bliver muligt at løse sognebånd til overenskomstansatte sognepræster. Der er for tiden ca. 150 præster, som er ansat på denne måde, og dette tal har været stigende i de seneste år.

Tog

play Udspil: Slut med direkte tog mellem Frederikshavn og København

40_percent

play Baggårds-underholdning skaber fællesskab

vantage hanstholm havn

Ny fast forbindelse fra Færøerne putter Hanstholm på landkortet: - Det er en ny epoke

den russiske spion webdok teaser

Grøn forskning for milliarder kan være stjålet: Her er historien om den russiske spion i Aalborg

Tog

play Udspil: Slut med direkte tog mellem Frederikshavn og København

40_percent

play Baggårds-underholdning skaber fællesskab

vantage hanstholm havn

Ny fast forbindelse fra Færøerne putter Hanstholm på landkortet: - Det er en ny epoke

Til forsiden

Til forsiden