LIGE NU:

180 boliger i 10 etager i Frederikshavn?

180 boliger i op til 10 etager med udsigt over Kattegat. Det er drømmen for ArkiNord, der har sendt forslaget til Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune.

Det er et areal på 33.310 kvadratmeter ved Saltebakken og den gamle Martin-fabrik - det vil sige mellem Europavej, Frederikshavn Marina og Frederikshavn Renseanlæg - som ejeren af området ønsker at forvandle til et dejligt boligområde med erhverv, restaurant og dagligvarebutik.

Ejeren har fået ArkiNord til at udarbejde et konkret forslag til udviklingsprojekt, hvor den vestligste del langs Europavej anvendes til erhvervs- og butiksformål, mens der i den sydligste del opføres en lavt boligbyggeri i forlængelse af de eksisterende parcelhuse. Den resterende del af området ønskes bebygget med etageboliger mellem 3 og 10 etager. Det skriver kanalfrederikshavn.dk.

Kommunen mener, at planen vil bidrage til at forny og forskønne det visuelle indtryk af Frederikshavn ved den vigtigste indkørselsvej til byen. Desuden vil der på området blive skabt et nyt, tidssvarende boligområde, hvor hav- og byudsigt fra de fleste af boligerne vil være særlig attraktiv.

Området ligger ved siden af rensningsanlægget, hvilket kan blive en udfordring for beboelsen. Anlægget kan give anledning til visuelle og lugtgener.

Beboerklager over eventuelle gener kan medføre skærpede krav, som kan være vanskelige at opfylde samt øgede udgifter til driften af rensningsanlægget. Det skriver kanalfrederikshavn.dk.