01:52

Foto: Torben Lykke Larsen

1 af 2

31 Agri Nord medarbejdere siger op

En samlet afdeling har opsagt deres stillinger hos rådgivningsvirksomheden.

Agri Nord modtog 30. september opsigelserne fra 31 medarbejdere i økonomiafdelingen i Agri Nords afdeling i Aars. Den kollektive opsigelse sker som reaktion på en tilpasning i Agri Nords organisation hvor to teamlederstillinger er blevet nedlagt og dermed er de to medarbejdere opsagt. Det skriver Agri Nord i en pressemeddelelse.

- Det er en alvorlig sag for Agri Nord og vores kunder. Vi har fået styr på situationen og har fuldt fokus på at finde de rette løsninger for vores kunder og for Agri Nord, siger direktør erik Lydiksen.

De to teamlederstillinger er blevet nedlagt fordi Agri Nord på trods af man har afdelinger i både Aalborg, Hobro og Aars ikke har villet have flere ledere end det er nødvendigt, hvis hele virksomheden var samlet i et hus.

- De to teamledere blev afskediget 20. september, og vi har siden afholdt møder med de berørte afdelinger. Her har medarbejderne i Aars udtrykt deres uenighed med denne beslutning. Det har nu resulteret i at hovedparten af afdelingens medarbejdere, i alt 31, har opsagt deres stilling per 31. oktober, fortsætter Erik Lydiksen.

- Vi har været i dialog med de enkelte medarbejdere, men det har desværre ikke ændret på status. Vi gør alt, hvad vi kan for at tage hånd om kunderne og deres behov.

Agri Nords bestyrelsesformand Carl Chr. Pedersen beklager situationen for medlemmer og kunder.

- Agri Nords ledelse har til opgave til alle tider at sikre udviklingen af forening og rådgivning. Det har været nødvendigt at gennemføre tilpasninger i medarbejderstaben, og her har ledelsen udvist den fornødne ansvarlighed og rettidig omhu ved opsigelse af medarbejdere - både ledere og menige medarbejdere. En beslutning som formandsskabet bakker 100 % op. Bestyrelsen er orienteret og indkaldt til møde senere i dag, siger Carl Chr. Pedersen i pressemeddelelsen.

- Jeg håber, der er opbakning blandt vores medlemmer og kunder til den strategi, som er lagt i Agri Nord, og man dermed vil være med til at sikre vores forening den fornødne gennemslagskraft, siger Carl Chr. Pedersen.