LIGE NU:

AAU-dekan til Det Strategiske Forskningsråd

Dekan Frede Blaabjerg fra AAU, er af Videnskabsministeren udpeget til bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd.

Nye til Det Strategiske Forskningsråd
Videnskabsminister Helge Sander har netop udnævnt og genudnævnt medlemmer til rådet, det tæller otte medlemmer og en formand.

Frede Blåbjerg fra AAU
Et af de nye medlemmer er Frede Blaabjerg, dekan for De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter på Aalborg Universitet, der tidligere i år også blev udpeget til en plads i Højteknologifondens bestyrelse.

Hvem han er
Frede Blaabjerg, 44 år, har i flere år været en af landets førende forskere på det energitekniske område, og han er til daglig dekan for et af Danmarks største universitetsfakulteter med over 5500 studerende og 1200 ansatte.
Gennem sin karriere er han blevet en af verdens mest citerede forskere inden for sit felt og har arbejdet tæt sammen med små og store virksomheder i Danmark.

Effektelektronik
Frede Blaabjergs primære forskningsfelt er effektelektronik, der anvendes eksempelvis i vindmøller og energibesparende apparater.

Flere priser
Inden for effektelektronik har han høstet både national og international hæder, blandt andet i form af Grundfos-prisen, priser for videnskabelige artikler, og i oktober 2007 modtog han desuden Dannebrog-ordenen af dronning Margrethe.

Hvad laver Rådet
Det Strategiske Forskningsråd giver støtte til forskning og rådgiver inden for politisk prioriterede forskningsområder.
Rådet bidrager til at styrke samspillet mellem offentlig og privat forskning og kan blandt andet igangsætte nye initiativer på baggrund af nye forskningstendenser.

Fire år
Frede Blaabjerg er udpeget til Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse for en fire-årig periode frem til udgangen af 2011. Formand for rådet er fortsat Peter Elvekjær fra Grundfos Management A/S.