Afviser vanrøgt på bisonokser

Ejeren af bisonokser på Læsø har nu fået Veterinærinstituttets ord for, at dyrene havde orm. Derfor er der ikke tale om vanrøgt mener ejeren.

<b>Veterinærinstituttet</b>
Veterinærinstituttet har undersøgt gødningsprøver fra dyrene. Undersøgelsen viste - som ejerne også formodede - at dyrene havde orm. Dyrene er nu i behandling for ormene.

- Alle fritgående dyr får orm. Og for bisonernes vedkommende kan det betyde, at de kortvarigt får besvær med at omsætte foderet. Så bliver de tynde. Men når vi tilser dem hele tiden og i øvrigt behandler dem, er der ingen fare for deres velbefindende, siger dyrenes ejer, Carsten Boye fra Tikøb.

- Vi har Europas største bisonbestand på tre gårde i Danmark, og alle tre steder er der rutinerede dyrlæger og kvægavlskonsulenter omkring dem. Vi sætter en ære i projektet og er frygteligt kede af de beskyldninger, der nåede at cirkulere, siger Carsten Boye.

<b>Dyr skudt</b>
Han står nu tilbage med et hændelsesforløb, der i den forløbne uge blandt andet medførte, at en vikarierende dyrlæge og en vikarierende landbetjent på Læsø nedskød et dyr. Hverken Carsten Boye eller den lokalt driftsansvarlige for bisonerne blev orienteret.

- Vi er overordentligt forbløffede over ikke mindst den aktion. Ikke alene var den formentlig ubegrundet, men oveni har myndighederne altså klippet låsen over til en potentielt livsfarlig bestand af dyr - og efterladt indhegningen sådan. Det vidner ikke om stor viden om dyrene. Og slet ikke om korrekt adfærd. Man går ikke bare ind til 90 bisonokser.